Splinternieuwe CAO Zoetwaren is goedgekeurd

24 november 09

Het is definitief: er is een nieuwe CAO Zoetwaren. Nadat op 9 oktober het principeakkoord werd gesloten, hebben de bonden en VBZ hun achterbannen geraadpleegd. Werknemers en werkgevers moeten een principeakkoord immers nog wel goedkeuren. De achterbannen hebben aangegeven dat ze tevreden zijn met de uitkomst van de cao-onderhandelingen.

In de nieuwe CAO Zoetwaren hebben de sociale partners onder meer de volgende afspraken gemaakt:

- In twee fasen wordt een structurele loonsverhoging van 3,15% doorgevoerd. Daarbij komt nog een eenmalige (bruto) uitkering van € 150.
- De loontabellen van Koek en Snoep zullen in drie jaar naar elkaar toe groeien. Daarvoor wordt de Snoeptabel naar boven en de Koektabel naar beneden afgerond.

- De bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’s) Koek en Snoep worden op 1 januari 2011 samengevoegd tot een nieuw BPF Zoetwaren. De pensioenpremie voor Koek en Snoep wordt per 1 januari 2010 verhoogd naar 16,7%. In de hele zoetwarenbranche wordt de premieverdeling 2/3 voor werkgevers en 1/3 voor werknemers.

De cao loopt van 1 juli 2009 tot en met 31 maart 2011.

Definitieve tekst
Intussen zijn VBZ, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond en De Unie al bezig met het opstellen van de precieze formulering van de nieuwe cao-tekst. Ze verwachten tegen het eind van november de tekst af te hebben. En als de tekst eenmaal definitief is? Dan is deze natuurlijk meteen digitaal te vinden op Zoetwaren.nl.

Klik hier voor meer informatie over de CAO Zoetwaren.

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...