Cursusaanbod asbest

17 december 15

Via VBZ heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het cursusaanbod dat in samenwerking met Ingenieursbureau Oesterbaai speciaal voor de Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven is ontwikkeld.

Asbest is een belangrijk onderwerp dat in bakkerijen en zoetwarenbedrijven veel aandacht verdient als daarvan sprake is. In onze branches is het streven om op termijn alle asbesthoudende materialen te verwijderen uit productieapparatuur en op ´kritische plekken´ in gebouwen en installaties (utilities): plekken waar productiepersoneel / technisch personeel regelmatig in of aan werkt, en/of waarin zich product bevindt. Om een asbesttraject binnen uw bedrijf zorgvuldig te kunnen doorlopen hebben VBZ en NVB samen met FNV de ‘Handreiking Asbest’ ontwikkeld. Deze Handreiking vormt de basis voor de drie cursussen die door Oesterbaai voor de branche zijn ontwikkeld. De drie modules zijn zo opgezet dat een bedrijf – als de modules achtereenvolgend worden gevolgd – in staat is een asbesttraject van a tot z te doorlopen. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en de wijze waarop diverse taken zijn belegd worden de modules telkens door dezelfde óf door verschillende medewerkers doorlopen.

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...
Steeds meer bedrijven in de Zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...