Organisatie

Werkgevers en werknemers in de zoetwarenindustrie moeten heel wat regelen om soepel te kunnen samenwerken. Daarom hebben de sociale partners hun samenwerking goed georganiseerd. Ze hebben zitting in diverse formele commissies die verschillende beleidsmatige taken en bevoegdheden hebben. Ook houden werkgevers en werknemers zich actief bezig met thema’s die voor de sector belangrijk zijn, zoals arbo, scholing, pensioen en levensfasebewust beleid. In speciale werkgroepen onderzoeken ze de mogelijkheden voor de sector en ontwikkelen hulpmiddelen en richtlijnen. Het doel van de georganiseerde samenwerking? Een sterke, solidaire zoetwarensector.

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...