Skip to content

Functiehandboek

In de cao is opgenomen dat een medewerker een kopie van de omschrijving van zijn functie en schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld ontvangt. De procedure voor de juiste indeling van de functies is gebaseerd op het functiewaarderingssysteem ORBA. Het functieboek voor de Zoetwarenindustrie maakt onderdeel uit van de cao voor de Zoetwarenindustrie en dient als hulpmiddel voor bedrijven bij het indelen van de binnen de organisatie voorkomende functies.

Functiehandboek

De meest voorkomende functies binnen de Zoetwaren zijn opgenomen in het functieboek en worden door de werkgever ingedeeld in de aan de CAO gerelateerde functiegroepen. In de cao voor de Zoetwaren is tevens een functierangschikkingslijst opgenomen (Bijlage II, cao).

Het handboek is onderverdeeld in vier delen. Deel 1 beschrijft de algemene informatie met betrekking tot functiewaardering en meer specifiek de ORBA-methode. Deel 2 gaat in op de praktische toepassing van het referentieraster met daarbij de door te lopen stappen om tot een indeling van een functie te komen. Deel 3 bevat het referentie functiemateriaal van de Zoetwarenindustrie. Dit bestaat uit de functieomschrijvingen (referentiefuncties), de bijbehorende functieniveaus (o.a. ORBA-scores), het referentieraster, functieomschrijvingen en NOK matrices. Alle  referentiefuncties zijn gewaardeerd met behulp van het ORBA functiewaarderingssysteem van AWVN.

Het laatste deel bestaat uit een aantal bijlagen. Het bevat de hulpmiddelen (voorbeeldformulieren), die dienen ter ondersteuning en vereenvoudiging uitvoering van functieonderzoek en het toepassen van het functieboek binnen de eigen organisatie. Door de praktische toepassing en methode om functies in te delen biedt het handboek ook hulp bij het indelen van functies die niet voorkomen als referentiefuncties.

Wanneer u vragen heeft over de toepassing van dit handboek, kunt u contact opnemen met de VBZ (www.vbz.nl) of AWVN (www.awvn.nl).

Gerelateerd nieuws

Back To Top