Skip to content

Sociaal Fonds

Sociale partners; branchevereniging VBZ en de vakbonden FNV, CNV en de Unie, werken samen aan het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de zoetwarenbranche. Dit doen zij door het initiëren en financieren van verschillende projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, scholing, arbeidsvoorwaarden (cao), pensioen en veilig en gezond werken. Wil jij als medewerker of werkgever in de Zoetwarenbranche meer weten over de activiteiten en initiatieven van sociale partners? Op deze website vind je alle informatie.

Thema's

Actueel

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Opleidingen

Efficiënt produceren, snel inspringen op de vele ontwikkelingen in en buiten de branche. Het kan alleen als werkgevers investeren in scholing van medewerkers. Ook voor medewerkers is scholing onmisbaar. Inzetten op scholing is een investering in je loopbaan en je kansen op de arbeidsmarkt. In dit dossier vind je alles over scholing en opleidingen.
Lees meer

Ziekteverzuim

Drie jaar na de opkomst van corona is het ziekteverzuim nog steeds een van de grote hoofdpijndossiers voor werkgevers in de zoetwarenbranche. Op dit moment is niet alleen corona de boosdoener, ook de 'traditionele' griepvirussen gaan rond. Door het hoge ziekteverzuim neemt ook de werkdruk toe, waardoor veel bedrijven hetzelfde werk doen met minder mensen. In dit dossier lees je alles over het ziekteverzuim, maatregelen en preventie.
Lees meer

Over ons

Het Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie helpt bedrijven verder te professionaliseren en medewerkers om hun loopbaan actief vorm te geven. Met projecten, handige hulpmiddelen, nuttige adviezen en praktische informatie over uiteenlopende thema’s als CAO's, pensioen, duurzame inzetbaarheid en veilig en gezond werken.
Lees meer
Back To Top