Skip to content

Veilig en gezond werken

De zoetwarenbranche heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een industrie waarin het veilig en gezond werken is. Op alle niveaus. Waar aandacht is voor een goede arbeidssituatie en waar iedereen zich in alle opzichten veilig kan voelen.

Veilig en gezond werken

Sociale partners in de zoetwarensector hebben een Arbocatalogus opgesteld met afspraken over veilig en gezond werk. Daarnaast zijn er praktische tools beschikbaar gesteld voor bedrijven om het arbobeleid op te bouwen of te versterken. Zoals instrumenten om een (verdiepende) Risico-inventarisatie en -evaluatie ( RI&E) uit te voeren. En handreikingen over uiteenlopende thema’s die te maken hebben met veilig en gezond werk.

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus zijn brancheafspraken en goede praktijken vastgelegd die er beide op gericht zijn dat de arbeidsomstandigheden in bedrijven op een goed niveau zijn.

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top