Skip to content

Branche-RI&E’s en andere tools

De sociale partners hebben allerlei praktische tools ontwikkeld voor bedrijven om het arbobeleid op te bouwen of te versterken. Zo zijn er twee instrumenten om een RI&E uit te voeren, voor grote en voor kleine bedrijven. Bovendien zijn er tools beschikbaar om een verdiepende RI&E uit te voeren voor thema’s als fysieke belasting, machineveiligheid en explosieveiligheid. Ook is er een checklist om machines en handreikingen om zo nodig hitte en asbest in het bedrijf aan te pakken.

Branche-RI&E’s en andere tools

De sociale partners hebben allerlei praktische tools ontwikkeld voor bedrijven in de zoetwarensector om het arbobeleid op te bouwen of te versterken. Zo zijn er twee instrumenten om een RI&E uit te voeren, voor grote en voor kleine bedrijven. Bovendien zijn er tools beschikbaar om een verdiepende RI&E uit te voeren en handreikingen en checklists rond diverse thema’s op het gebied van veilig en gezond werk.

Er zijn twee instrumenten beschikbaar om als zoetwarenbedrijf een RI&E uit te voeren:

Fysieke belasting quickscan

Deze Quick Scan Fysieke Belasting is te gebruiken om snel inzicht te krijgen in alle voorkomende fysieke risico’s in een zoetwarenbedrijf. De Quick Scan is gebaseerd op de ‘Basisinspectiemodule Fysieke belasting’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De Werkwijzer Fysieke belasting is een uitgebreid digitaal hulpmiddel waarmee je de fysieke belasting in jouw organisatie zorgvuldig kunt beoordelen. Als je alle werkzaamheden in het bedrijf hebt beoordeeld waar de fysieke belasting een mogelijk gezondheidsrisico met zich meebrengt, dan heb je voldaan aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een ‘RI&E fysieke belasting’, ook wel verdiepende RI&E genoemd.

In bedrijven waar stoffen als bloem/meel en suiker in bulk worden opgeslagen en verwerkt, bestaat de kans op een stofexplosie. En als brandbare gassen ontstaan, zoals bij bepaalde aroma’s of bij acetyleen voor laswerkzaamheden dan bestaat de kans op een gasexplosie. Met deze handleiding kunnen bedrijven in de zoetwarensector het explosierisico in hun bedrijf in kaart brengen en maatregelen nemen om explosies te voorkomen.

Checklists machineveiligheid

In de Arbocatalogus zoetwaren is aangegeven dat een risicobeoordeling van een machine vereist is vóór de ingebruikname van een nieuwe machine. En ook van alle machines die niet eerder zijn beoordeeld.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van twee Checklists Machineveiligheid:

  • Checklist A: voor eenvoudige, standalone machines
  • Checklist B: voor complexere, samengestelde machines, installaties en machinelijnen

Deze handreiking helpt om inzicht te krijgen in eventuele asbestproblematiek in een zoetwarenbedrijf. En hoe men daar op een verantwoorde manier mee om kan gaan.

Hoe is hittebelasting op de werkvloer aan te pakken? Deze routewijzer geeft een stappenplan en diverse mogelijke werkbare aanpassingen die werken en die de kosten binnen de perken houden.

Deze handreiking biedt duidelijkheid over gezond werken tijdens een coronacrisis in de sector zoetwaren.

Met aansprekende kaarten kan de bedrijfsleiding met medewerkers een goed gesprek aangaan over veilig en gezond werken. Er zijn 8 thema’s uitgewerkt in korte kaarten. De Doe-kaarten zijn voor de leiding en de medewerkerskaarten voor de medewerkers.

Back To Top