Skip to content

CAO Sociaal Fonds

De sociale partners in de zoetwarenindustrie werken intensief samen. Maar dat lukt niet zonder financiële middelen. Daarom is het Sociaal Fonds Zoetwaren opgericht. Het fonds subsidieert en financiert activiteiten voor het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de sector. Dit is cruciaal voor paritaire projecten op het gebied van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, arbeidsveiligheid, scholing en loopbaan.

CAO Sociaal Fonds

Alle werkgevers gebonden aan de cao Zoetwaren dragen premie af aan de Stichting Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie. Het fonds beheert het geld dat beschikbaar is voor activiteiten die goede arbeidsverhoudingen bevorderen en komt met initiatieven. Dit geld gebruikt het Sociaal Fonds onder meer voor voorlichting door sociale partners aan werkgevers en werknemers over de (rechtsgevolgen) van de cao Zoetwaren. Daarnaast werkt het Sociaal Fonds doormiddel van verschillende paritaire werkgroepen initiatieven uit die bijdragen aan goede arbeidsverhoudingen in de sector. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven en informatievoorziening op het gebied van duurzame inzetbaarheid, scholing, loopbaan, pensioen, gezonde(re) roosters, het aantrekken van onervaren krachten, afspraken met betrekking tot uitzendkrachten, het leesbaar maken en moderniseren van de cao-tekst en andere afspraken op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Gerelateerd nieuws

Back To Top