Skip to content

CAO Zoetwaren

Loon, scholing, werktijden, arbo: werkgevers en werknemers moeten heel wat afspraken maken. In de wet- en regelgeving is al veel vastgelegd over hun rechten en plichten. Maar de overheid laat ook ruimte voor de sociale partners om op brancheniveau afspraken te maken. Deze worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

CAO Zoetwaren

In de cao Zoetwaren zijn vooral afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Zo komen arbeidsduur en arbeidstijden, functie-indeling en beloning, toeslagen en vergoedingen, vakantie en verlof, scholing en pensioen aan bod. Daarnaast staan er afspraken in over onder meer de arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en het sociaal beleid. De cao Zoetwaren is een minimum-cao: werkgevers moeten minimaal de arbeidsvoorwaarden leveren die in de cao zijn vastgelegd. Betere arbeidsvoorwaarden bieden mag wel.

Gerelateerd nieuws

Back To Top