Skip to content

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus zijn brancheafspraken en goede praktijken vastgelegd die er beide op gericht zijn dat arbeidsomstandigheden van een goed niveau zijn.

Arbocatalogus Zoetwaren

Voor elk bedrijf in de sector is naleving van de brancheafspraken verplicht, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het op een andere wijze een vergelijkbaar beschermingsniveau heeft gerealiseerd. De goede praktijken geven inzicht in praktische oplossingen om waar nodig tot verbeteringen te komen. Deze goede praktijken geven de stand van de techniek in de sector aan. Een werkgever kan ook andere oplossingen toepassen als die minstens eenzelfde beschermingsniveau bieden als de goede praktijken in deze arbocatalogus.
Positief getoetst door de Arbeidsinspectie: feb 2022
20220208
Positief getoetst door de Arbeidsinspectie: feb 2022
20220208
Positief getoetst door de Arbeidsinspectie: feb 2022
20220208
Positief getoetst door de Arbeidsinspectie: feb 2022
20220208
Positief getoetst door de Arbeidsinspectie: feb 2022
20220208
ARBO-ADVIESPUNT: vbz@vbz.nl

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top