Skip to content

Fysieke belasting

Er zijn verschillende vormen van fysieke belasting, waar medewerkers in de zoetwarensector mee te maken kunnen krijgen: tillen en dragen, staand en zittend werk, duwen en trekken ongunstige werkhoudingen, repeterende handelingen en trillingen. Het is zaak om fysieke overbelasting en daarmee gezondheidsklachten te voorkomen.

Goede praktijken

Bij het kiezen van geschikte maatregelen om een risico te beheersen wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. Dat betekent:

  • Dat eerst gekeken moet worden of de bron geëlimineerd kan worden (bronaanpak).
  • Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt onderzocht of er technische of organisatorische maatregelen mogelijk zijn.
  • Als dit redelijkerwijs ook niet mogelijk is, of niet afdoende, dan worden als laatste stap persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt.

NB1. Houd bij de keuze van geschikte maatregelen ook steeds rekening met de eisen vanuit de voedselveiligheid.

NB2. Na het nemen van maatregelen om fysieke belasting te beperken, zoals beschreven in de goede praktijken, zal de werkgever met een beoordeling moeten nagaan of daarmee de fysieke belasting zodanig is verminderd dat ze geen gevaar meer voor de gezondheid oplevert. Zo nodig moeten aanvullende maatregelen worden getroffen.

Back To Top