Skip to content

Stoffen en (meel)stof

In zoetwarenbedrijven kan blootstelling aan diverse soorten stof en stoffen aan de orde zijn. Denk aan meelstof en aroma’s in de productie en lasrook bij de technische dienst. De arbocatalogus helpt bij een zorgvuldige aanpak.

Opslag

Technische en organisatorische maatregelen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet aan de eisen voldoen die worden gesteld in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS-15.

In grote lijnen moet opslag van gevaarlijke stoffen aan deze voorschriften voldoen:

In tabel 1.1 en 1.2 van PGS-15 is weergegeven voor welke stoffen en voor welke hoeveelheden de voorschriften van PGS-15 gelden:

 • De opslag is afgesloten voor onbevoegden en er is een verbod op roken en open vuur binnen 2 meter.
 • Bij de toegang zijn gevaarsymbolen zichtbaar van stoffen die er zich bevinden.
 • Giftige stoffen, CMR-stoffen en oxiderende stoffen worden niet samen opgeslagen met brandgevaarlijke stoffen.
 • Zuren en logen beschikken ieder over een gescheiden lekbak met meer dan 2 meter tussenruimte.
 • De opvangcapaciteit van de lekbak voor de gevaarlijke vloeistoffen moet tenminste 110% zijn van de inhoud van de grootste verpakking binnen de opslagvoorziening. Als 110% van de grootste verpakking minder is dan 10% van de totale inhoud van verpakkingen dan moet 10% van totale inhoud van verpakkingen worden aangehouden.
 • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de opslagruimte moet minimaal 60 minuten zijn.
 • Er is een verbod op aftappen en overgieten van gevaarlijke stoffen in de opslag.
 • Er wordt een journaal van aanwezige gevaarlijke stoffen bijgehouden.
 • Het aanstellen van een deskundige is vereist bij meer dan 2.500 kg opgeslagen gevaarlijke stoffen.

Uitgangspunt is verder dat op de werkplek alleen gebruikshoeveelheden aanwezig zijn.

De opslag van grondstoffen in silo’s voorkomt de blootstelling van medewerkers bij aanvoer en opslag.

Voor opslag van brandgevaarlijke stoffen kan gebruik gemaakt worden van een brandveiligheidskast. Die moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Maximaal 250 kg per kast, in kleine verpakkingseenheden.
 • De kast is voorzien van een productcertificaat.
 • De brandwerendheid is minimaal 30 minuten.
 • De kast is niet in een vluchtroute geplaatst.
 • De kast beschikt over zelfsluitende deuren bij hitte en is voorzien van de tekst: ‘Sluit deur na gebruik.’
Back To Top