Skip to content

Stoffen en (meel)stof

In zoetwarenbedrijven kan blootstelling aan diverse soorten stof en stoffen aan de orde zijn. Denk aan meelstof en aroma’s in de productie en lasrook bij de technische dienst. De arbocatalogus helpt bij een zorgvuldige aanpak.

Afzuiging

Technische en organisatorische maatregelen

Periodieke controle van de lokale afzuiging van bloemstrooiers garandeert dat de afzuiging werkt en zorgt ervoor dat medewerkers minder aan strooibloem blootstaan.

Door de afzuiging (indien aanwezig) direct schuin achter of direct boven de bron (bijvoorbeeld de mengkuip) te plaatsen, komt er geen stof door het mengen in de ademzone van medewerkers terecht. (Meer informatie)

Het gebruik van een balenpers zorgt ervoor dat medewerkers minder blootstaan aan stof tijdens het afvoeren van lege zakken. Een balenpers heeft als bijkomend voordeel dat deze ruimte bespaart en het afvoeren eenvoudiger en efficiënter maakt. (Meer informatie)

Bronafzuiging voorkomt dat gevaarlijke stoffen in de ademzone van medewerkers terechtkomen (bijvoorbeeld puntafzuiging of ringafzuiging). Let op dat de afzuiging zo vervaardigd moet zijn dat deze voldoet aan de eventueel aanwezige ATEX-zonering. Voorbeelden van bronafzuiging zijn onder andere:

  • Puntafzuiging
  • Ringafzuiging
  • Gebruik van werktafel met afzuiging

Als medewerkers grondstoffen afwegen, vooral in grote hoeveelheden, kunnen zij blootstaan aan de betreffende stof. Door in een weegcabine met afzuiging af te wegen of gebruik te maken van een afzuigkast, staan medewerkers veel minder bloot aan stof. (Meer informatie en ook hier)

Met een mobiele puntafzuiging is het eenvoudig om tijdelijke afzuiging te creëren. De afzuiging moet zo zijn vervaardigd dat het toegestaan is om ermee in een ATEX-omgeving te werken.

Door stof bij het stortpunt af te zuigen, staan medewerkers minder aan stof bloot.

Bij het vervangen van stoffilters in afzuigsystemen en/of stofzakken kunnen medewerkers flink aan stof blootstaan. Onderstaande praktische tips helpen medewerkers dit zo veel mogelijk te voorkomen.

  • Wacht minimaal tien minuten na het uitzetten van de afzuiging/stofzuiger om het stof neer te laten slaan.
  • Open de afzuiging/stofzuiger en haal de zak of het filter er voorzichtig uit.
  • Stop de zak of het filter direct in een luchtdichte zak en sluit deze stofdicht af. (Meer informatie)

Dagelijkse reiniging van vorm- en afmeetmachines voorkomt stofophoping en zorgt ervoor dat medewerkers niet onnodig aan strooibloem blootstaan. Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van stofzuiger of nat reinigen. (Meer informatie)

Back To Top