Skip to content

Stoffen en (meel)stof

In zoetwarenbedrijven kan blootstelling aan diverse soorten stof en stoffen aan de orde zijn. Denk aan meelstof en aroma’s in de productie en lasrook bij de technische dienst. De arbocatalogus helpt bij een zorgvuldige aanpak.

Vrijkomen van (meel)stof verminderen

Bronaanpak

Door enkeldoses grondstof in te kopen, bijvoorbeeld premix, hoeven medewerkers geen ingrediënten af te wegen. Hierdoor staan zij minder bloot aan stof.

Het gebruik van stofvormige enzymen worden zo veel mogelijk uitgesloten. In plaats daarvan worden micropellets, vloeibare of pastavormige broodverbetermiddelen gebruikt. Dit voorkomt dat medewerkers broodverbeteraars inademen. Als het toch noodzakelijk is om enzymen toe te voeren, is het verplicht om beschermende maatregelen te nemen die het inademen van deze stoffen tegengaan. (Meer informatie)

Technische en organisatorische maatregelen

Gebruik een mengkuip met een (automatisch) afsluitbare, solide deksel tijdens het kneden. Ook op bestaande mengkuipen kan een afsluitbaar deksel worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie.

Medewerkers nemen afstand van de mengkuip bij het starten van het mengen. Dit voorkomt dat zij de stof inademen die eventueel bij het mengen vrijkomt. (Meer informatie )

Het gebruik van een werkblad van polyethyleen, roestvrijstaal of aluminium vermindert de benodigde hoeveelheid strooibloem en daarmee de blootstelling van medewerkers aan strooibloem. (Meer informatie)

Door bloemstrooiers voorzichtig bij te vullen met een schep en overlading te voorkomen, komt er minder bloem in de lucht en wordt morsen vermeden. Hierdoor staan medewerkers minder bloot aan strooibloem.

Sommige aroma’s/smaakstoffen zijn in geconcentreerde vorm mogelijk schadelijk voor de gezondheid van medewerkers. Probeer als eerste de schadelijke stof te vervangen. Als dat niet kan, voorkomt het gebruik van doseermachines de kans op huidblootstelling van medewerkers. Zorg voor afzuiging en verstrek tenslotte persoonlijke beschermingsmiddelen en een oogdouche. Medewerkers dragen handschoenen, een stofbril en een schort bij het afwegen van aroma’s. Dit voorkomt blootstelling van de huid en allergische reacties die daarmee gepaard gaan.

Door stoffige en minder stoffige werkplekken van elkaar te scheiden met behulp van scheidingswanden, staan medewerkers in de minder stoffige ruimtes minder aan stof bloot. (Meer informatie)

Door een controlekamer met overdruk in te richten, kunnen medewerkers hun werkzaamheden in een aparte ruimte verrichten. Hierdoor staan zij minder lang aan stof bloot.

Gebruik waar mogelijk stuifarme strooibloem in plaats van gewone bloem, om stuiven zo veel mogelijk te beperken.

Door het gebruik van strooibloem bij vorm- en afmeetmachines zo veel mogelijk te beperken, staan medewerkers minder aan stof bloot. (Meer informatie)

Medewerkers ruimen gemorste grondstoffen direct op. Dit verlaagt het achtergrondniveau van de betreffende stof en daarmee de blootstelling van medewerkers. Zij gebruiken bij het schoonmaken geen bezem, maar reinigen nat of gebruiken een stofzuigsysteem. Ook worden de voorschriften over het opruimen van de grondstof uit de werkplekinstructiekaart gevolgd.

Het gebruik van gesloten transportsystemen (bijvoorbeeld wormtransport) voorkomt blootstelling van medewerkers. Zuigtransport (onderdruk) zorgt over het algemeen voor een lagere blootstelling dan blaastransport. (Meer informatie)

Door een kegelopboller met warme lucht te gebruiken, hoeven medewerkers geen meel te gebruiken om het plakken van het deeg te voorkomen. Dit voorkomt dat zij blootstaan aan meelstof bij deze processtap. (Meer informatie)

Medewerkers wachten even met het wegrijden van de mengkuip bij de silo. Zo krijgt het meel de kans om neer te slaan en hierdoor staan zij minder aan stof bloot. Deze oplossing is vooral relevant bij het gebruik van mobiele mengkuipen. (Meer informatie)

Door onderdruk in de installatie te creëren, kan er geen stof uit de installatie lekken. Dit voorkomt de blootstelling van medewerkers in normale bedrijfssituaties.

Verwijder alle lege en gebruikte verpakkingen voorzichtig. Zorg dat hierbij geen stof vrijkomt.

 • Wees voorzichtig met een stapel leeg zakgoed; dus niet er op slaan.
 • Gebruik goede positioneerbare afzuiging dat verminderd blootstelling fors.
 • Er zijn balenpersen verkrijgbaar die lege zakken in een gesloten systeem aandrukken.
 • Er zijn systemen verkrijgbaar waarbij de lege zak in een stortbuis met afzuiging wordt gegooid.
 • De afvalcontainer kan afgezogen worden.

Door met bloem te bestrooien, kunnen medewerkers blootstaan aan strooibloem. Onderstaande praktische tips zijn toe te passen om blootstelling bij medewerkers te verminderen.
– Doseer bewust en gebruik niet meer strooibloem dan nodig is.
– Werk rustig en voorkom knoeien.
– Verdeel de bloem met de hand of met een zeef vlak boven de werktafel. Zo ontstaat minder stof dan als de bloem (hoog) boven het werkblad wordt uitgestrooid.
(Meer informatie)

Bij het storten, moet worden voorkomen dat stof in de ademzone van medewerkers komt. Er zijn drie manieren om dit te voorkomen:

 • Door mengkuipen met automatische producttoevoer te gebruiken;
 • Door afsluitbare mengkuipen met afzuiging te gebruiken. De afzuiging is het meest effectief als die aan de achterzijde van de mengkuip wordt aangebracht;
 • Door randafzuiging te gebruiken. Randafzuiging is ook in mobiele vorm verkrijgbaar. De installatie en technische specificaties van een dergelijke randafzuiging zijn hier te vinden.

Het is van belang om de afzuiging pas één minuut na afloop van het werk uit te schakelen om al het stof uit de buizen te verwijderen. Meer informatie en ook hier en hier.

Het gebruik van vloeistoffen, granulaten of grove poeders (> 100 μm) in plaats van fijne poeders, voorkomt dat medewerkers blootstaan aan stof. (Meer informatie). Het gebruik van vloeistoffen en granulaten heeft de voorkeur (onder andere minder contact met de huid dan poeders).

Door vrachtwagens te legen met behulp van een gesloten systeem voorzien van afzuiging, staan medewerkers niet aan stof bloot.

Door de weegschaal op een werkblad te plaatsen, komen af te wegen producten niet direct in de ademzone van medewerkers terecht. (Meer informatie)

Door het openen en legen van zakgoed, kunnen medewerkers blootstaan aan stof. Vooral uitkloppen zorgt voor stofvorming. Het opruimen van lege zakken kan leiden tot hoge stofblootstelling. Onderstaande praktische tips zijn toe te passen door medewerkers:

 • Snijd de zak aan de bovenkant open.
 • Plaats de zak met de opening naar beneden in de kuip en let er daarbij op dat de storthoogte zo klein mogelijk is.
 • Snijd de zak vervolgens aan de onderkant open.
 • Til de zak op zodat het meel eruit kan glijden.
 • Klop de zak niet uit of alleen op een rustige manier.
 • Vouw of rol de zak voorzichtig op en leg het open eind daarbij onder of nabij de afzuiging.
 • Verwijder tot slot voorzichtig de lege verpakking. (Meer informatie) en dit instructiefilmpje:

Medewerkers verplaatsen zakgoed voorzichtig. Dit voorkomt stofvorming en het scheuren van zakken. Op deze manier staan medewerkers niet overbodig aan stof bloot. (Meer informatie)

Een zakkensnijmachine is een volautomatische installatie voor het snijden, lossen en verwerken van zakken met stortgoed, zoals meel. Dit gebeurt in hoog tempo en stofvrij. Dit voorkomt fysieke belasting van medewerkers bij het legen van zakken. Ook het plaatsen van zakken op de invoerband kan geautomatiseerd worden.

Door bij het schoonmaken waar mogelijk gebruik te maken van een industriële stofzuiger met fijnstoffilter in plaats van perslucht, staan medewerkers minder aan stof bloot. Fijne stofdeeltjes kunnen diep in de longen van medewerkers doordringen. Een HEPA-filter (EU type 12 of 13) is geschikt om deze fijne stofdeeltjes af te vangen. Het is daarbij van belang om de HEPA-filters regelmatig te controleren en periodiek te vervangen. (Meer informatie en ook hier)

Het is overigens technisch niet altijd mogelijk om stof weg te zuigen. Op plekken waar bij uitzondering perslucht toch noodzakelijk is, is het aan te raden om de slangen van de perslucht te verkorten zodat ze alleen gebruikt kunnen worden op de plek waar dat nodig is.

Zie ook de oplossing ‘Geluid reduceren bij perslucht’ bij het thema Stoffen en (meel)stof.

 

Back To Top