Skip to content

Pensioen

Elke werknemer werkzaam in de Zoetwaren bouwt verplicht pensioen op. Sociale partners hebben de afspraken over pensioen vastgelegd in het pensioenreglement en gedeeltelijk in de cao Zoetwaren. Het (financiële) beheer en de uitvoering van deze pensioenafspraken is neergelegd bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie.

Pensioen

Als werknemer werkzaam in de Zoetwaren neem je verplicht deel aan de pensioenvoorziening van de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie tenzij jouw werkgever van het pensioenfonds vrijstelling heeft gekregen.

In het bestuur van het pensioenfonds zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en gepensioneerden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, uitvoering van de pensioenregeling en neemt besluiten over jouw pensioen, bijvoorbeeld of jouw pensioen wordt verhoogd of verlaagd.

Naast het bestuur is er een verantwoordingsorgaan die het bestuur van advies voorziet en een Raad van Toezicht die het pensioenbestuur controleert.

Wil je meer weten over de pensioenregeling of heb je vragen over jouw pensioen? Kijk dan op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren.

Elke werknemer werkzaam in de Zoetwaren bouwt verplicht pensioen op. Sociale partners hebben de afspraken over pensioen vastgelegd in het pensioenreglement en gedeeltelijk in de cao Zoetwaren. Het (financiële) beheer en de uitvoering van deze pensioenafspraken is neergelegd bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie.

De RVU-regeling maakt het voor werknemers mogelijk om, indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, maximaal 36 maanden en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. Bij deelname aan de RVU-regeling ontvangt de werknemers een maandelijkse uitkering van €2.037,- (niveau 2023 o.b.v. fulltime dienstverband).

Gerelateerd nieuws

Back To Top