Skip to content

Registratie van gevaarlijke stoffen, met welk systeem?

Met het registreren van de gevaarlijke stoffen die in een bedrijf worden gebruikt, wordt een belangrijke stap gezet om mogelijke gezondheidsschade van deze stoffen te voorkomen. Nu de Nederlandse Arbeidsinspectie extra controleert op de wettelijk voorgeschreven registratie, zijn meerdere bedrijven op zoek naar een passende manier van registreren.

Drie digitale registratiesystemen kunnen daarbij behulpzaam zijn: ‘Stoffenmanager’, ‘Toxic’ en ‘Chemwatch’. Alle drie de systemen leveren na het invoeren van de gebruikte stoffen automatisch een goed uitgewerkte registratie op. Stoffen met een gemengde samenstelling, zoals aroma’s, worden tot op componentniveau geregistreerd. Bovendien staan er flinke aantallen stoffen in de database van zo’n systeem, waar een gebruiker uit kan putten. De systemen zijn ook in staat om overzichtelijke en compacte Werkplekinstructiekaarten over de gebruikte stoffen te produceren.

Bij de Stoffenmanager zijn er twee bijzonderheden te melden:

  • Stoffenmanager biedt een gratis variant aan voor bedrijven met minder dan 35 gevaarlijke stoffen. Als je alleen maar met een aantal schoonmaak- en smeermiddelen werkt is dat een goede optie. Het is een beperkte variant die met name op registratie is gericht. Jordy Klijnsma van Chocoladefabriek De Beemster geeft aan dat hij goed uit de voeten kon met deze gratis variant. “Het systeem is vrij eenvoudig. Ik heb niet eens de instructies doorgenomen. Na even rondkijken hoe het werkt, kost het weinig moeite en tijd om de stoffen en hun componenten in te voeren. De rest gaat automatisch.” Zo beschikt het bedrijf zonder veel inspanningen en zonder kosten over een registratiesysteem dat aan de wettelijke eisen voldoet.
  • Bedrijven die met meer dan 35 stoffen werken, kunnen een van de betaalde varianten van Stoffenmanager kiezen waarmee ook de wettelijk voorgeschreven blootstellingsbeoordelingen kunnen worden gedaan. Dan zijn er geen metingen in het bedrijf nodig van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Afgezien van bovenstaande twee punten lijken de mogelijkheden bij de drie systemen sterk op elkaar. Het is van belang om bij een keuze voor een systeem de varianten en tarieven zorgvuldig te vergelijken.

In een vorig bericht over dit onderwerp beschreven we dat arbofunctionarissen van de zoetwarenbedrijven Mars en Concorp positief waren over respectievelijk Toxic en Chemwatch.

NB.

Back To Top