Skip to content

Nieuwe cao Zoetwaren rond

Wij zijn verheugd je te kunnen berichten dat inmiddels alle achterbannen van de sociale partners met ruime meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 17 juni wat betreft de nieuwe CAO voor Zoetwaren 2024-2026. Zoals eerder bericht, houdt de cao een loonsverhoging van 7,5% in en bevat een aantal afspraken over andere arbeidsvoorwaarden.

Samenvattend:
De looptijd van de cao is 24 maanden. Van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2026.

De salarisschalen en salarissen worden verhoogd met:

1 oktober 2024:              0,5%
1 januari 2025:                3%
1 oktober 2025:              2%
1 april 2026:                    2%

In de cao wordt opgenomen:

  • een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer vanaf 5 t/m 30 kilometer enkele reis met een vergoeding ter hoogte van het fiscaal maximum per kilometer (€ 0,23 cent per kilometer in 2024). Deze regeling geldt niet als je gebruik maakt van een fietsenregeling die (gedeeltelijk) gefinancierd is met reiskosten.
  • dat hygiënische handelingen in opdracht van de werkgever worden aangemerkt als werktijd en onderdeel uitmaken van het werkrooster. De regeling treedt in werking per 01/01/2025.
  • dat de 80/90/100-regeling met 1 jaar wordt verruimd. Als werknemer kun je voortaan 9 jaar voor de verwachte AOW-leeftijd deelnemen aan de regeling.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onder meer werkoverdracht, waarneming, loondoorbetaling bij ziekte, uitruil van religieuze feestdagen, compensatie-uren, beloningsysteem, RVU-regeling, rouwverlof en mantelzorg.

Benieuwd naar alle afspraken voor de nieuwe cao die zal gelden per 1 oktober 2024?
Klik onderstaand op “onderhandelingsresultaat – afspraken tussen partijen” voor meer informatie en een korte toelichting.

Back To Top