Skip to content

Beroepscommissie

De cao Zoetwaren is een uitgebreid en soms complex document. Hoe zorgvuldig de cao ook is opgesteld door sociale partners, soms kunnen werkgevers en werknemers de cao-tekst verschillend lezen. Dat kan onduidelijkheid en/of conflicten opleveren. De sociale partners willen onduidelijkheid en conflicten voorkomen en zorgen dat iedereen de cao op dezelfde manier uitlegt en toepast. Op die manier kunnen werknemers rekenen op gelijke behandeling en werkgevers op bescherming tegen oneerlijke concurrentie.

Beroepscommissie

Sociale partners hebben een Beroepscommissie ingesteld ter bevordering van een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen in de cao Zoetwaren. Zowel de werkgever als de werknemer kan zich wenden tot de Beroepscommissie voor het oplossen van geschillen over, de uitleg of toepassing van bepalingen in de cao, over de indeling van de functie van een werknemer, over de procedure ten aanzien van het beoordelingssysteem zoals bedoeld in bijlage XI van de cao, het beoordelen van verzoeken van werkgevers over het toepassen van andere bronnen en doelen dan genoemd in de cao à la carte (artikel 18, cao) en/of voor het verlenen van:

  • dispensatie van de toepassing van de cao;
  • dispensatie van het systeem van functiewaarderingen en/of salarissysteem;
  • dispensatie van het beoordelingssysteem.

De Beroepscommissie bestaat uit 6 leden. 3 leden vanuit VBZ en 3 leden vanuit de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie. De werkwijze van de Beroepscommissie is opgenomen in de cao Zoetwaren (bijlage IV, cao). De Beroepscommissie kan op verzoek van werkgever en/of werknemer een bindend of niet bindend advies uitbrengen. Een beslissing van de Beroepscommissie is alleen bindend indien beide partijen betrokken bij het geschil verklaard hebben akkoord te gaan met een bindend advies van de Beroepscommissie.

Een kwestie ter beoordeling voorleggen aan de Beroepscommissie? Dat kan door onderstaand contactformulier in te vullen.

Mijn vraag voor de beroepscommissie

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top