Ga naar hoofdinhoud

Twee RI&E-instrumenten voor zoetwarenbedrijven

Twee RI&E-instrumenten voor zoetwarenbedrijven

De zoetwarenbranche heeft twee RI&E-instrumenten gemaakt; de Grote RI&E voor grote bedrijven en de Compacte RI&E, bedoeld voor kleinere bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven zelf een RI&E opstellen en daarmee aan de wettelijke verplichting voldoen. Het is ook mogelijk een adviseur in te huren om de RI&E op te stellen aan de hand van dit instrument, maar dat heeft niet de voorkeur. Beter is het om dit met eigen medewerkers te doen, zodat de RI&E maximaal aansluit bij de eigen praktijk.

De Grote RI&E Zoetwaren is uitvoeriger aangezien Arbo werkzaamheden in grotere bedrijven vaak verdeeld zijn over meerdere afdelingen en medewerkers (preventiemedewerker, medewerker technische dienst, HR/personeelszaken, kwaliteit/KAM, hoofd BHV). In zulke bedrijven is meer organisatie nodig om alle onderdelen goed te beheren en te borgen.

De Compacte RI&E Zoetwaren is gericht op bedrijven die geen medewerkers op een stafafdeling hebben om te ondersteuning te geven aan de RI&E. Met het Compacte RI&E instrument kunnen werkgever/leiding en medewerkers samen een RI&E opstellen.

Wil je meer informatie over de RI&E-instrumenten Zoetwaren? Neem dan contact op met Erna Bak (specialist Arbeidsomstandigheden en Veiligheid); erna@vbz.nl of 070-3554700.

Naar het Arbo Management Systeem

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top