Skip to content

Twee RI&E-instrumenten voor zoetwarenbedrijven

Twee RI&E-instrumenten voor zoetwarenbedrijven

De zoetwarenbranche heeft twee RI&E-instrumenten gemaakt; de Grote RI&E voor grote bedrijven en de Compacte RI&E, bedoeld voor kleinere bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven zelf een RI&E opstellen en daarmee aan de wettelijke verplichting voldoen. Het is ook mogelijk een adviseur in te huren om de RI&E op te stellen aan de hand van dit instrument, maar dat heeft niet de voorkeur. Beter is het om dit met eigen medewerkers te doen, zodat de RI&E maximaal aansluit bij de eigen praktijk.

De Grote RI&E Zoetwaren is uitvoeriger aangezien Arbo werkzaamheden in grotere bedrijven vaak verdeeld zijn over meerdere afdelingen en medewerkers (preventiemedewerker, medewerker technische dienst, HR/personeelszaken, kwaliteit/KAM, hoofd BHV). In zulke bedrijven is meer organisatie nodig om alle onderdelen goed te beheren en te borgen.

De Compacte RI&E Zoetwaren is gericht op bedrijven die geen medewerkers op een stafafdeling hebben om te ondersteuning te geven aan de RI&E. Met het Compacte RI&E instrument kunnen werkgever/leiding en medewerkers samen een RI&E opstellen.

Wil je meer informatie over de RI&E-instrumenten Zoetwaren? Neem dan contact op met Erna Bak (specialist Arbeidsomstandigheden en Veiligheid); erna@vbz.nl of 070-3554700.

Naar het Arbo Management Systeem

Disclaimer en verwerkersovereenkomst

De zoetwarenbranche stelt RI&E-instrumenten ter beschikking aan de bedrijven in de branche. Hoewel de makers van deze instrumenten hun uiterste best hebben gedaan de inhoud volledig en accuraat te laten zijn, kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de teksten. Gebruikers van deze instrumenten zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing hiervan. 

Gegevensverwerking geschiedt volgens bijgevoegde verwerkersovereenkomst. Door gebruik te maken van een RI&E-instrument van de zoetwarenbranche verklaart de gebruiker zich akkoord met deze verwerkersovereenkomst.

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top