Skip to content

Wat moet de werkgever doen voor een ergonomische werkplek thuis?

Als er meer dan 2 uur op een dag thuis of elders wordt gewerkt hoort de werkgever zeker te zijn dat de werknemer de beschikking heeft tot een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek: werktafel, bureaustoel, beeldscherm, toetsenbord, muis en verlichting moeten in orde zijn. En zo nodig aanvullend: voetensteun, tweede beeldscherm, headset.
De werkgeversverplichting om de thuiswerkplek te beoordelen is aan de orde als:

  • de werkgever de werknemer direct of indirect verplicht om thuis te werken, of
  • er afspraken over thuiswerk zijn gemaakt, of
  • het thuiswerk door de werkgever wordt gedoogd.

De werkgever dient zich op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de thuiswerkplek van alle thuiswerkende medewerkers. Dat kan door:

  • de thuiswerkplek door de werknemer zelf te laten beoordelen, bv aan de hand van een checklist. De beoordeling zal dan aan de werkgever worden verstrekt die de ingevulde checklist opslaat.
  • de thuiswerkplek door een (interne) deskundige te laten beoordelen op grond van een foto of tijdens een (digitaal) bezoek
    (kan alleen met toestemming van de werknemer).

De werkgever slaat de beoordelingen van de thuiswerkplek van al de thuiswerkende medewerkers op.

Als de werkplek thuis niet aan de ergonomische eisen voldoet, mag de werkgever de werknemer niet 2 uur of meer op een dag thuis laten werken. Dan zijn er twee opties:

  • de werkgever verbiedt het de medewerker om thuis te werk en biedt de werknemer een ergonomische werkplek op het bedrijf aan, of eventueel elders.
  • De werkgever stelt werknemer kosteloos de middelen ter beschikking om te zorgen dat aan de ergonomische eisen met betrekking tot de beeldschermwerkplek wordt voldaan. De werkgever verstrekt de middelen, vergoedt ze of leent ze uit.

De aangepaste thuiswerkplek wordt vervolgens opnieuw beoordeeld.

De medewerker heeft de verantwoordelijkheid om de aangepaste thuiswerkplek en aangeboden voorzieningen ook daadwerkelijk en correct te gebruiken.

De werkgever is overigens niet verantwoordelijk voor aspecten als brandbestrijding, vluchtwegen en valgevaar bij de medewerker thuis, en ook niet op andere tijdelijke werkplekken.

Back To Top