Skip to content

RVU-regeling

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling voor de Zoetwaren in werking getreden, ook wel "zwaar werk regeling" genoemd. Door het stijgen van de AOW-gerechtigde leeftijd moeten medewerkers langer doorwerken. De RVU-regeling voor de Zoetwaren is beschikbaar gesteld om werknemers die zwaar werk verrichten de gelegenheid te bieden om eerder te kunnen stoppen met werken en gezond met pensioen te gaan.

RVU-regeling

De RVU-regeling maakt het voor werknemers mogelijk om maximaal 36 maanden en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken en vervroegd met pensioen te gaan. Bij deelname aan de RVU-regeling ontvangt de werknemers een maandelijkse uitkering van  €2.182,- (niveau 2024 o.b.v. fulltime dienstverband). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Het Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie voert de regeling uit en zorgt voor deze maandelijkse betaling aan de werknemer.

Deelname aan de RVU-regeling
Werknemers die tenminste 10 jaar onafgebroken werkzaam zijn bij de werkgever in een “zwaar beroep” kunnen, in overleg met hun werkgever, deelnemen aan de regeling. De periode waarin de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband als uitzendkracht heeft gewerkt bij de werkgever telt mee voor de dienstjareneis van 10 jaar. Werknemers kunnen vrijwillige deelnemen aan de RVU-regeling en bepalen zelf, in overleg met de werkgever, hoeveel maanden voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd zij willen deelnemen aan de regeling, met een maximum van 36 maanden. Parttime medewerkers kunnen tevens naar rato deelnemen op basis van een door sociale partners overeengekomen staffel.

Als zwaar beroep wordt aangemerkt:

  • werknemers werkzaam in een ploegendienstrooster; of
  • werknemers werkzaam in consignatiediensten, mits tenminste 1x per maand gemiddeld op jaarbasis; of
  • werknemers met een functie in de functiefamilie productie & inpak, die is ingedeeld in functiegroep 2 t/m 9; of
  • werknemers met een functie in de functiegroep logistiek, die is ingedeeld in de functies medewerker intern transport, medewerker magazijn, vrachtwagenchauffeur, teamleider magazijn, teamleider magazijn/expeditie of een vergelijkbare functie; of
  • werknemers met een functie in de functiefamilie techniek, die is ingedeeld in functiegroep 2 t/m 9.

Een werknemer die in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 een leeftijd heeft bereikt die maximaal 3 jaar en minimaal 1 maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt en voldoet aan de gestelde voorwaarden in de regeling kan, na onderling overleg met de werkgever, eerder uittreden.

Om deel te kunnen nemen aan de RVU-regeling moeten werknemer en werkgever gezamenlijk een vaststellingsovereenkomst met elkaar overeen zijn gekomen en minimaal 6 maanden voorafgaand aan de gewenste pensioendatum een gezamenlijke aanvraag indienen bij het Sociaal Fonds. Sociale partners bieden de mogelijkheid om de termijn van 6 maanden te verkorten naar tenminste 3 maanden. Het verkorten van de termijn kan alleen na goedkeuring door de werkgever.

Meer informatie over de RVU-regeling
Onderstaand vind je het reglement van de RVU-regeling voor de Zoetwaren en meer informatie over de regeling, zoals antwoord op de veel gestelde vragen en het aanvraagformulier om deel te nemen aan de regeling. Een aanvraag voor deelname moet altijd gezamenlijk met de werkgever worden ingediend! Voor vragen of deelname aan de RVU-regeling mail naar jasmijn@vbz.nl 

Gerelateerd nieuws

Back To Top