Skip to content

Machineveiligheid

Bij machineveiligheid gaat het om het voorkomen van ongevallen met machines en andere arbeidsmiddelen. Denk aan afscherming van bewegende delen van machines, veilig werken met messen en veilige magazijnstellingen. Speciale aandacht is er in de arbocatalogus voor intern transport. De arbocatalogus biedt branche-afspraken en uiteenlopende goede praktijken om machineveiligheid te optimaliseren.

Goede Praktijken

Bij het kiezen van geschikte maatregelen om een risico te beheersen, wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. Dat betekent:

  • Dat eerst gekeken moet worden of de bron geëlimineerd kan worden (bronaanpak);
  • Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt onderzocht of er collectieve maatregelen mogelijk zijn. Die zijn in deze arbocatalogus gerangschikt onder het kopje ‘technische of organisatorische maatregelen’;
  • Als collectieve maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn, komen individuele maatregelen in beeld. Die komen bij de Goede Praktijken bij machineveiligheid niet voor;
  • Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, of niet afdoende, dan worden als laatste stap persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt.NB. Houd bij de keuze van geschikte maatregelen ook steeds rekening met de eisen vanuit de voedselveiligheid.
Back To Top