Skip to content

Stoffen en (meel)stof

In zoetwarenbedrijven kan blootstelling aan diverse soorten stof en stoffen aan de orde zijn. Denk aan meelstof en aroma’s in de productie en lasrook bij de technische dienst. De arbocatalogus helpt bij een zorgvuldige aanpak.

Schoonmaak

Technische en organisatorische maatregelen

Het gebruik van een CIP-systeem (Cleaning In Place) en/of een SIP-systeem (Steaming In Place) voorkomt dat medewerkers blootstaan aan stof bij reinigingswerkzaamheden. CIP-systemen reinigen een productiedeel automatisch, waarbij het niet nodig is om het object of delen daarvan te demonteren, verplaatsen of uit elkaar te halen. Soms moet een medewerker het object wel handmatig voor de reiniging prepareren, door bijvoorbeeld kritische delen weg te nemen of grove residuen te verwijderen. Vaak reinigt een CIP-systeem meerdere installaties of zelfs een hele fabriek. Een SIP-systeem desinfecteert de betreffende onderdelen van een object met stoom. Bij voorkeur in een gesloten systeem.

Het gebruik van speciaal ontworpen, verlengde zuigmonden voor stofzuigers maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen. Dit voorkomt het gebruik van perslucht en daarmee hoge piekblootstellingen van medewerkers aan stof.

Het is van belang om bij het schoonmaken op onderstaande punten te letten:

 • Er worden reinigingsmiddelen gebruikt die zo min mogelijk agressieve componenten bevatten.
 • Bij het gebruik van hoge druk om schoonmaakmiddelen op te brengen, wordt naar een zo beperkt mogelijke druk gestreefd. Dit voorkomt dat fijne neveldruppels diep in de longen van medewerkers kunnen doordringen.
 • De temperatuur bij het schoonmaken is zo laag mogelijk. Hoe lager de temperatuur, hoe kleiner de kans dat voor de gezondheid schadelijke dampen ontstaan
 • Vloeren worden bij voorkeur machinaal schoongemaakt, om het schoonspuiten van vloeren zo veel mogelijk te voorkomen
 • Veiligheidsinformatie wordt op een begrijpelijke manier aan de medewerkers aangeboden en er wordt voor gezorgd dat zij volgens de voorschriften werken. Daarbij wordt het protocol ‘Veilig werken met stoffen in de voedingsmiddelensector’ uit de CAO Arbeid en gezondheid schoonmaak- en glazenwassersbedrijf gevolgd, voor zover de schoonmaakwerkzaamheden die in het protocol worden beschreven in het bedrijf voorkomen.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorgeschreven in de veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte schoonmaakmiddelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van adembescherming zorgt ervoor dat medewerkers minder aan stof blootstaan. Dit is vooral van belang bij de volgende werkzaamheden:

 • Handmatig toevoegen, doseren of storten van zakken met additieven;
 • Handmatig storten van zakken met grondstof;
 • Werken met strooibloem;
 • Opruimen van grote hoeveelheden gemorst meel;
 • Vervangen van filters van de afzuiginstallatie;
 • Schoonmaken van de binnenkant van silo’s. (Meer informatie en ook hier)

NB:

 • Stel op grond van de gebruiksaanwijzing bij het ademhalingsbeschermingsmiddel een gebruiksvoorschrift/instructie op met hierin informatie over onder meer het juiste filter (in zoetwarensector meestal FFP2), de gebruiksduur van het filter, het herkennen van lekkages en een instructie voor inspectie en onderhoud.
 • Gebruik alleen een goed aansluitend wegwerpmasker met uitademventiel voor stof genererende taken van minder dan twee uur.
 • Verstrek aangedreven adembescherming met aanblaasunit aan medewerkers met (stoppel)baard of brede snor en/of bij langdurig gebruik (meer dan twee uur), bij bijvoorbeeld langdurige schoonmaakactiviteiten of inwendige siloreiniging.
 • Een wegwerpmasker is voor eenmalig gebruik. Gooi verontreinigde maskers altijd direct weg. Bewaar halfgelaatsmaskers en ongebruikte wegwerpmaskers altijd op een plek waar ze niet worden blootgesteld aan stof, vuil of chemicaliën. Vervuilde adembescherming kan leiden tot een hogere stofblootstelling.
 • Zorgvuldige instructie moet worden gegeven aan medewerkers over het correcte gebruik, de frequentie van vervanging en het opbergen van de adembeschermingsmiddelen.

Het bedrijf stelt vast bij welke werkzaamheden de medewerkers een beschermende bril dragen. Het is hierbij van belang dat de bril goed op het hoofd aansluit.
Bijvoorbeeld een veiligheidsbril bij de kokerij en bij het schenken van aroma’s. Een stofbril wordt gedragen bij werkzaamheden als:

 • Handmatig toevoegen, doseren of storten van zakken met additieven;
 • Handmatig storten van zakken met grondstof;
 • Werken met strooibloem;
 • Opruimen van grote hoeveelheden gemorst meel;
 • Vervangen van filters van de afzuiginstallatie;
 • Schoonmaken van de binnenkant van silo’s.
  (Meer informatie en ook hier)

Trek de handschoenen, die in aanraking zijn geweest met irriterende stoffen, voorzichtig uit. Wegwerp handschoenen worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. Was herbruikbare handschoenen met water en zeep alvorens deze uit te trekken. Zorg ervoor dat bij het uittrekken van de handschoenen uw huid niet in contact komt met de buitenzijde van de handschoenen.

Het volgen van onderstaande hygiëne-eisen bij het gebruik van werkkleding vermindert blootstelling aan stof:

 • Werkkleding van medewerkers die in hun werk aan stof bloot staan, moet elke dag worden gewassen.
 • Werkkleding waar vloeibare stoffen op zijn gemorst, moet meteen worden vervangen.
 • Medewerkers moeten werk- en privékleding apart houden.
 • Medewerkers mogen vuile werkkleding en -schoenen niet mee naar huis nemen.
 • Medewerkers moeten werkkleding op het werk uittrekken. Zo blijven gevaarlijke stoffen achter in het bedrijf.
 • Werkkleding niet afspuiten om verspreiding van stof te voorkomen. (Meer informatie)
Back To Top