Skip to content

Fysieke belasting

Er zijn verschillende vormen van fysieke belasting, waar medewerkers in de zoetwarensector mee te maken kunnen krijgen: tillen en dragen, staand en zittend werk, duwen en trekken ongunstige werkhoudingen, repeterende handelingen en trillingen. Het is zaak om fysieke overbelasting en daarmee gezondheidsklachten te voorkomen.

Trillingen

Technische en organisatorische maatregelen

Chauffeurs van hefvoertuigen, zoals heftrucks, kunnen blootgesteld worden aan lichaamstrillingen. Die kunnen leiden tot hinder of boven een bepaald niveau tot gezondheidsklachten, zoals aan de rug of inwendige organen.

De volgende maatregelen kunnen tot een vermindering van de trilbelasting leiden:

 • Kies bij aanschaf een voertuig dat het minst trilt.
 • Kies voor een bestuurdersstoel en banden die passen bij het voertuig, de werkzaamheden en omstandigheden (schakel voor het kiezen van de juiste stoel en banden een deskundige in).
 • Onderhoud regelmatig de bestuurdersstoel en stel de vering van de stoel goed in.
 • Maak en houd het wegdek van het voertuig zo egaal mogelijk.
 • Houd de rijsnelheid zo laag mogelijk.
 • Gelast regelmatig pauzes in.
 • Wissel het werk af met minder belastende taken.
 • Het is belangrijk om de chauffeur goed te beschermen tegen kou en vocht omdat koude spieren gevoeliger zijn voor schade door trillingen.
 • Beoordeel of meet de mate van trillingsbelasting en neem zo nodig aanvullende maatregelen.

Bij machines die sterke trillingen veroorzaken op werkplekken kunnen maatregelen worden getroffen om de overdracht van trillingen te verminderen:

 • Koppel het plateau of het stavlak los van de machine.
 • Breng een trilling absorberende plaat aan op het stavlak.
 • Breng dempers aan onder de trillende machines.
 • Omkast de trillende machines met geluiddempende kasten, wat ook een sterke reductie geeft van trillingen.
 • Beoordeel of meet ook na het nemen van maatregelen de mate van trillingsbelasting en neem zo nodig aanvullende maatregelen.
Back To Top