Skip to content

Gesprek over veilig en gezond werk

Gesprek over veilig en gezond werk

Met de gesprekskaarten kun je samen het gesprek aangaan over veilig en gezond werken. Er zijn 8 thema’s over machines, veilige werkvloer, lichamelijke belasting, stoffen en (meel)stof, klimaat, brandveiligheid, sfeer en werkdruk en persoonlijke beschermingsmiddelen uitgewerkt. Onderstaande gesprekskaarten kun je gebruiken bij een werkbespreking of toolbox, als werkgever of als werknemer.

Ga naar de Doe-kaarten voor werkgevers.

Ga naar de werknemerskaarten voor werknemers.

Gebruik de gesprekskaarten op de volgende manier:

  • Voorbereiden: Kies een thema en plan een gesprek in van zo’n 15 minuten tussen medewerkers en leiding.
  • Invullen: Geef de medewerkers de Medewerkerskaart en vraag hen die ieder voor zichzelf in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan dat het niet gaat om ‘goed’ of ‘fout’, het is geen test. Het is een beschrijving van de praktijk. Vul tegelijkertijd zelf de DOE-kaart in voor datzelfde thema (5 minuten). NB. Laat degene die in de praktijk de leiding heeft over de betrokken medewerkers de DOE kaart invullen, niet iemand namens hem/haar.
  • Bespreken: nodig de medewerkers uit om te vertellen wat ze hebben ontdekt: wat gaat goed, wat kan beter? Vraag dus ook echt naar wat goed gaat. Ga nog niet in discussie, vraag alleen wat ze ervan vinden. Vertel vervolgens wat je zelf in de DOE-kaart hebt ingevuld en wat je daarvan vindt. Nodig de medewerkers uit om daar vragen over te stellen.
  • Conclusie en actie: nu gaat het erom te waarderen en vast te houden wat goed gaat en te kijken wat je nog beter wil maken om veiliger en gezonder te kunnen werken. Bespreek wat de medewerkers van dit alles vinden. Geef daarna zelf aan wat je ervan vindt. Kom gezamenlijk tot een conclusie:
    – Wat gaat al goed en wat kan beter?
    – Wat hebben we nog te doen bij dit thema?

Als je als klein bedrijf gebruik maakt van de Compacte RI&E, zijn gesprekken over de eerste 6 thema’s daarin opgenomen.

Snel naar

Instrumenten voor de verdiepende Ri&E's die voor zoetwaren zijn ontwikkeld:

Gerelateerd nieuws

Back To Top