Skip to content

Nieuwe RI&E (grotere) bedrijven beschikbaar vanaf 10 juli 2023

Voor kleinere bedrijven heeft de Zoetwarenbranche het erkende RI&E-instrument: de ‘Compacte RI&E’. Ook voor grotere bedrijven is er vanaf maandag 10 juli een actueel instrument om de RI&E op te stellen.

Deze nieuwe vragenlijst ‘RIE groot 2023 07’ is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de RI&E die sinds 2019 in het AMS beschikbaar is. Het aantal vragen is ingedikt en er zijn minder modules. Hierdoor is het instrument overzichtelijker geworden. Ook inhoudelijk is veel gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen, maar ook door de nieuwe Arbocatalogus Zoetwaren. Alle hyperlinks naar deze informatie zijn geactualiseerd. Omdat de RI&E via hyperlinks aansluit op alle wet- en regelgeving en op de Arbocatalogus, heeft het lang geduurd voordat deze nieuwe versie gepresenteerd kon worden. Daarnaast zijn nieuwe wettelijke eisen over het toetsen van de RI&E door kerndeskundigen van kracht geworden. Ook deze zijn verwerkt in de herziene Branche RI&E.

Save the date!

Al met al zijn dit zoveel wijzigingen dat het niet mogelijk is om hiervan een gedetailleerd overzicht te geven. Daarom is op 7 juni een workshop gehouden om uitleg te geven over de wijzigingen. Op 14 september zal er nog een online bijeenkomst zijn voor degenen die eerder verhinderd waren.

Daarnaast is op Zoetwaren.nl alle informatie te vinden over de gewijzigde inzichten en worden tips gegeven over hoe je handig met de RI&E aan de slag gaat. Daar staat ook een overzichtstabel van de nieuwe structuur ten opzichte van de oude.

Basis Risico Factoren

Helemaal nieuw is het werken met Basis Risico Factoren. Dit komt voort uit de eisen die gesteld worden aan het toetsen van de RI&E. Die nieuwe eisen zijn erop gericht dat bedrijven nog meer dan voorheen erop letten om de risico’s aan de bron aan te pakken. Er wordt grote nadruk gelegd op het achterhalen van de ‘achterliggende oorzaken’ van vastgestelde risico’s.

Door naar die oorzaken te kijken kun je problemen daadwerkelijk aanpakken. Dat geldt uiteraard ook voor ongevallen, incidenten en werk gerelateerde uitval van medewerkers: “Wat is daarvan de bron? De gedachte achter deze aanscherpingen is dat men niet blijft hangen in symptoombestrijding waardoor de werkelijke oorzaken blijven bestaan en steeds opnieuw problemen veroorzaken.

Bij iedere vraag in de RI&E wordt nu gevraagd om ook de Basis Risico Factor aan te geven als er een risico wordt geconstateerd. Dat kan er één zijn, maar vaak zijn dat er meerdere. In de RI&E zijn vijf basis risicofactoren gedefinieerd. Meer informatie staat in de uitleg op de website Zoetwaren.nl.

Hoewel het RI&E instrument ingrijpend is gewijzigd, betekent dit niet dat de inhoud van de oude RI&E helemaal anders is. U hoeft dus ook niet alles meteen opnieuw te gaan doen. Actualiseren van de RI&E is in feite steeds een doorlopend proces. Als het tijd is om de bestaande RI&E van (delen van) het bedrijf te actualiseren, gebruik dan de nieuwe vragenlijst om actueel te blijven.

Belangrijk

Bekijk in ieder geval de ‘oude RI&E’ op de volgende onderwerpen:

  • Staan de brancheafspraken uit de Arbocatalogus goed in de eigen RI&E verwerkt?
  • Zijn werkdruk en ongewenst gedrag goed in kaart gebracht? Want daar is veel veranderd in beleid (zie module 14 van de nieuwe vragenlijst).
  • Voor veel onderwerpen moeten de risico’s verder in kaart worden gebracht dan met deze algemene vragenlijst mogelijk is (nadere inventarisatie/aanvullende RI&E).  Dat kost extra tijd en aandacht (zie module 12 ‘Alles goed geregeld’, vraag 13)! Bijvoorbeeld een goede stoffeninventarisatie en beoordeling van de stofbelasting, een goede analyse van machineveiligheid.

Heeft u hier vragen over, dan kunt u deze stellen aan Erna Bak, erna@vbz.nl. Uiteraard vindt u ook veel informatie op Zoetwaren.nl.

Back To Top