Georganiseerd Overleg

Het Georganiseerd Overleg (GO) is de basis van de contacten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in de zoetwarenindustrie. Hier wordt de samenwerking vormgegeven. De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) vertegenwoordigt in het GO de werkgevers. FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie vertegenwoordigen de werknemers. Dit zijn ook de onderhandelingspartners bij de CAO Zoetwaren.

De meeste contacten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties vinden plaats via het Georganiseerd Overleg. Het GO is feitelijk de spil waar het overige paritaire overleg om draait.

Gezamenlijk belang
Het Georganiseerd Overleg bestrijkt het hele gebied van de CAO Zoetwaren. Het GO bespreekt dus algemene vraagstukken die van belang zijn voor de hele bedrijfstak. Dit zijn bijvoorbeeld alle plannen en beslissingen over investeringen die van belang zijn voor werkgelegenheid of die invloed hebben op het milieu. Wat er precies op de agenda van het GO staat? Dat stellen de leden steeds in onderling overleg vast.

Ingrijpende veranderingen
Het kan voorkomen dat er gedurende de looptijd van de CAO Zoetwaren ingrijpende veranderingen zijn in de sociaaleconomische situatie. Werkgevers- en werknemersverenigingen kunnen in dat geval een wijziging van de cao aan de orde stellen in het GO. Zo kan de zoetwarenindustrie snel inspringen op veranderingen. En dat is hard nodig voor een dynamische sector.

Leden
Werkgevers
Bernd Postma, werkgeversvoorzitter (Delicia)
- Freek van Bijsterveld (Cloetta)
- Ramon de Visser (Mars)
- Jan den Hartog (Merba)

Werknemers
- Adem Akdeniz, werknemersvoorzitter (FNV)
- Roel van Riezen (CNV Vakmensen.nl)
- Victor Kloos (De Unie)

Ondersteuning
- Marco Bijl, onafhankelijk voorzitter (Bijl recruitment en consultancy)
- Jasmijn van Vuure, secretaris (VBZ)

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...