Over Zoetwaren.nl

Meer weten over de zoetwarenindustrie? Geïnteresseerd in nieuwe projecten over arbo, pensioen of scholing? Op zoek naar het laatste nieuws? Dan is Zoetwaren.nl de juiste website. Medewerkers, werkgevers en alle andere geïnteresseerden vinden hier informatie en het laatste nieuws over de initiatieven van de sociale partners. Maar Zoetwaren.nl verwijst ook naar andere handige websites. Daarom is Zoetwaren.nl hét vertrekpunt voor iedereen die meer wil weten over de zoetwarensector.

De zoetwarenindustrie is voortdurend in beweging. Bedrijven en medewerkers springen handig in op economische, sociale en technologische ontwikkelingen. De sociale partners spelen hierbij een voortrekkersrol. De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie ontwikkelen samen met werkgeversvereniging VBZ handige hulpmiddelen, nuttige adviezen en praktische informatie over uiteenlopende actuele thema’s. Deze helpen bedrijven verder te professionaliseren en medewerkers om hun loopbaan actief vorm te geven.

Duidelijk en doorzoekbaar
Zowel werkgevers als medewerkers kunnen dus hun voordeel doen met de activiteiten van de sociale partners. Om iedereen op de hoogte te houden van alle initiatieven, hebben FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VBZ samen een nieuwe website ontwikkeld: Zoetwaren.nl. Op deze site is alles te vinden over de cao, nieuwe hulpmiddelen en de laatste projecten. De informatie is duidelijk gestructureerd en handig doorzoekbaar.

Heldere informatie, actueel nieuws
Wat biedt Zoetwaren.nl precies?
- heldere informatie over de diverse thema's waar de sociale partners zich mee bezig houden;

- actuele informatie over de gezamelijke werkgroepen, hun activiteiten en resultaten;
- actuele informatie over commissies en hun werkzaamheden;
- het laatste nieuws over de zoetwarenindustrie en gezamenlijke projecten;
- verwijzingen naar aan Zoetwaren.nl verwante websites.
Een volledig overzicht is te vinden in de sitemap. Snel zoeken kan via de zoekfunctie.

CNV Vakmensen

Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Tiberdreef 4
561 GG Utrecht
Telefoon: 030 75 11 15 70

Website: www.cnvvakmensen.nl
Contactpersoon: Roel van Riezen

De Unie
Multatulilaan 12
Postbus 400
4100 AK  Culemborg
Telefoon: (0345) 851851
Email: info@deunie.nl
Website: www.deunie.nl
Contactpersoon: John Kapteijn

FNV Bondgenoten
Varrolaan 100
Postbus 9208
3506 GE  Utrecht
Telefoon: (0900) 9690
Email: zoetwaren@bg.fnv.nl
Website: www.fnvbondgenoten.nl
Contactpersoon: Jos Hendriks

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
Dagelijks Groenmarkt 3-5
Postbus 14100
2501 GC DEN HAAG
Telefoon: (070) 3554700
Email: mogelijk via website
Website: www.vbz.nl
Contactpersoon: Erna Bak

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...