Skip to content

Het nieuwe functieboek is beschikbaar

De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het nieuwe functieboek voor de hele zoetwarenindustrie is klaar.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Integratie functieboeken hard gewerkt aan het integreren van de functieboeken Koek en Snoep. Dit moest heel zorgvuldig gebeuren, omdat werknemers in beide sectoren er niet op achteruit mochten gaan. De inspanningen van de werkgroep hebben nu hun vruchten afgeworpen: het nieuwe functieboek is digitaal beschikbaar. Klik hier voor het functiehandboek.

Gedrukt exemplaar

Rond eind november is het functieboek ook in druk beschikbaar. Werkgevers en werknemers die hiervan een exemplaar willen hebben, kunnen dat aanvragen bij VBZ of hun vakbond.

Meer informatie over functies en het functieboek is natuurlijk te vinden op zoetwaren.nl.

Back To Top