Skip to content

Inspectie SZW en de RI&E

De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een onvolledige risico-inventarisatie? Dit overkwam enkele bedrijven in het afgelopen jaar. Geen boetes gelukkig, maar wel waarschuwingen. Dat kan helaas gebeuren: hoe zorgvuldig de opstellers van de branche-RI&E ook te werk zijn gegaan, en hoe volledig de RI&E-vragenlijst ook is: het eigenlijke werk moet in het bedrijf zelf gebeuren en dan kán er wel eens wat over het hoofd gezien worden. Ook het opstellen van een RI&E is immers mensenwerk!

De ervaringen van genoemde bedrijven hebben geleid tot een aanpassing in de RI&E-vragen rond machineveiligheid: machineveiligheid is immers een arborisico waar de Inspectie scherp op let. Er staat in de vragen nu nóg duidelijker omschreven waar tijdens de inventarisatie naar gekeken moet worden. Hoewel de ‘oude’ tekst op zich weliswaar voldoende was, wordt de RI&E-gebruiker nu in meerdere stappen bij de hand genomen.

Heeft u toch vragen of u uw risico’s wel voldoende in kaart hebt gebracht? Of krijgt u daadwerkelijk te maken met de Inspectie? Neem dan voor informatie of advies gerust contact op met de Arbohelpdesk van VBZ: tel. 070 – 3050261.

Back To Top