Skip to content

Nieuwe subsidie voor sociale innovatie

Bedrijven kunnen dit jaar en volgend jaar EUR 18.000 subsidie aanvragen voor sociale innovatie. Dat heeft het Agentschap SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekend gemaakt. Ondernemingen kunnen met de subsidie een externe adviseur inhuren die bedrijfsprocessen of duurzame inzetbaarheid verbetert.
Innovatie op het gebied van veilig werken en arbeidsveiligheid zorgt voor een vergroting van de arbeidsproductiviteit.

Projecten waar subsidie voor aangevraagd kan worden:
– Procesverbetering; het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
– Duurzame inzetbaarheid; het creëren van een cultuuromslag gericht op gezond, vitaal en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering, door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement en zelfredzaamheid op de werkvloer.

De administratieve lasten zijn laag waardoor de subsidie, van maximaal EUR 18.000, ook aantrekkelijk is voor kleine en middelgrote bedrijven.

U kunt de regeling bekijken op de website van de overheid.

De aanvraagperiode start op 1 oktober 2011 en loopt tot en met 31 december 2012. Er is in totaal 24 miljoen euro beschikbaar gesteld, de toekenning vindt plaats op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Erna Bak.

Back To Top