Skip to content

Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) per 1 april in werking

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden voor de Zoetwarenindustrie. De regeling stelt medewerkers die tenminste 10 jaar onafgebroken werkzaam zijn bij de huidige werkgever in een “zwaar beroep”, in de gelegenheid om maximaal 3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd eerder uit te treden, waarbij een RVU-uitkering door de werkgever wordt verstrekt.

Back To Top