Skip to content

Rookruimtes bedrijven en kantoren per 1 januari 2022 verboden

Op 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes in kantoren en bedrijfspanden in Nederland gesloten zijn. Dat betekent dat er vanaf die datum niet meer gerookt mag worden op het werk. Dat houdt in dat vanaf volgend jaar alle gebouwen waar Nederlanders komen of werken rookvrij zijn.

Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Daarin streeft het kabinet samen met maatschappelijke partners naar een rookvrije generatie in 2040. Om dat te bereiken wordt roken moeilijker gemaakt en stoppen met roken makkelijker.

In de wet staat dat organisaties en bedrijven het rookverbod niet alleen moeten instellen, maar ook moeten aanduiden en handhaven. Dit betekent concreet:

  • Instellen: De rookruimtes in het bedrijfsleven dienen per 1 januari 2022 gesloten te zijn.
  • Aanduiden: Dit moet (van tevoren) op locatie duidelijk kenbaar gemaakt worden.
  • Handhaven: Er mag nergens meer gerookt worden en hier dient zelf op gehandhaafd te worden.

Het ministerie van VWS heeft een toolkit ontwikkelt om bedrijven te ondersteunen bij het rookvrij maken van het bedrijf. Deze toolkit is ook te vinden op de website Zoetwaren.nl/arbo.

Back To Top