Skip to content

Routewijzer hittebeheersing in de zoetwarenbranche beschikbaar

De feestelijke meimaand is voorbij en de warme zomer komt eraan. Het is natuurlijk heerlijk om tijdens een warme zomer met vakantie te zijn, maar het is niet zo leuk om op een warme zomerdag bij een hete oven of aan een warme lijn te moeten staan. Bedrijven doen wat zij kunnen om de warmte te beperken, maar het is niet altijd even prettig om in warme omstandigheden te moeten werken.

Sociale partners hebben onder meer een groot aantal tips voor hittebeheersing op de site van de arbocatalogus gezet. Toch bleken deze raadgevingen niet altijd voldoende te helpen om warmte terug te dringen of te beperken. Daarom zijn werkgevers en werknemers weer samen aan de slag gegaan om te onderzoeken op welke manieren de overlast van warmte daadwerkelijk kan worden verminderd. Zelfs als dat slechts mogelijk is met tienden van graden.

Nadat begin 2014 een enquête is gehouden onder de technische afdelingen van de aangesloten VBZ bedrijven zijn ervaren technici (werkgroep Hitte), in samenspraak met bedrijven, aan de slag gegaan om alle oplossingen te bestuderen en te combineren. Dit heeft geresulteerd in de brochure: ‘’Routewijzer hittebeheersing in de zoetwarenbranche’’. De verwachting is dat met de hulp van de Routewijzer samen met de instrumenten die te vinden zijn op deze website, warmte binnenkort beter te beheersen is.

Mocht u naar aanleiding van de Routewijzer of van de bijbehorende instrumenten vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen via het Arbo Advies Punt 070- 355 47 00.

Back To Top