Skip to content

Veel te winnen door MKB-actielab

De stichting Lezen en Schrijven zoekt MKB-bedrijven die mee willen doen aan het MKB-actielab. In dit project wordt gezocht naar manieren om werkgevers en medewerkers beter te bereiken, zodat zij aan de slag kunnen met basisvaardigheden voor medewerkers; lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

Op de werkvloer zijn de gevolgen van gebrekkige basiskennis vaak duidelijk merkbaar. Werknemers zijn daardoor bijvoorbeeld vaker ziek en hebben veel stress. Ook kan het voor gevaarlijke situaties zorgen op de werkvloer, omdat werknemers bijvoorbeeld de veiligheidsinstructies niet goed begrijpen.

In het MKB-ActieLAB werken werkgevers en medewerkers, koepelorganisaties, brancheverenigingen en de overheid samen om te onderzoeken en testen hoe het MKB echt kan worden geholpen.

Samen met leidinggevenden van het MKB worden goed werkende strategieën ontwikkeld om meer medewerkers in het MKB met hun basisvaardigheden aan de slag te laten gaan; lezen/ schrijven/ rekenen/ digitale vaardigheden.

Uit een eerste bijeenkomst van het ActieLAB kwam al naar voren dat er grote behoefte is aan maatwerk. Ook zal er een beter overzicht komen van de vele oplossingen die er nu al zijn.

Wie meer wil weten over het MKB-ActieLAB, of mee wil doen aan komende edities, kan contact opnemen met Miriam Bosman: Miriambosman@lezenenschrijven.nl.

Back To Top