Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) per 1 april in werking

08 april 22

Per 1 april 2022 is de RVU-regeling (ook wel “zwaar werk regeling”) in werking getreden voor de Zoetwarenindustrie. De regeling stelt medewerkers die tenminste 10 jaar onafgebroken werkzaam zijn bij de huidige werkgever in een “zwaar beroep”, in de gelegenheid om maximaal 3 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd eerder uit te treden, waarbij een RVU-uitkering door de werkgever wordt verstrekt.

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...