Nieuwe impuls voor scholing via Zoetwaren-online

04 november 09

De werkgevers en werknemers in de zoetwarenindustrie zijn het erover eens: er moet blijvende aandacht zijn voor scholing. Daarom hebben de sociale partners de afgelopen jaren niet stilgezeten. Vooral de ontwikkeling en lancering van Zoetwaren-online was een grote stap voorwaarts. De werkgroep scholing meent dat er nu werk aan de winkel is om deze positieve ontwikkeling door te zetten.

Opleiden is cruciaal; niet alleen voor de hele zoetwarensector, maar ook voor individuele bedrijven en medewerkers. Daarom wil de werkgroep dit nog duidelijker op de kaart zetten bij werkgevers en medewerkers. Zij moeten doordrongen zijn van het belang van goede scholing en weten wat de mogelijkheden zijn. Pas dan zullen ze hier immers actief mee aan de slag gaan. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de werkgroep in juli de volgende adviezen uitgebracht aan de cao-partners.

Campagne
De werkgroep wil het gebruik van Zoetwaren-online sterk vergroten. De werkgroep adviseert daarom een campagne op te zetten om de bekendheid van het scholingsprogramma in de sector te vergroten. Daarnaast moet er een branchecertificaat komen voor werknemers die het scholingsprogramma met goed gevolg hebben doorlopen. Het doel van deze voorstellen is dat uiterlijk 1 juli 2010 minstens 70 bedrijven en 500 werknemers gebruikmaken van Zoetwaren-online.

Samenwerken
De werkgroep scholing adviseert daarnaast dat de sector nauw gaat samenwerken met de bakkers, onder meer bij het gebruiken en verder uitbreiden van Zoetwaren-online. Ook naast het online scholingsprogramma ziet de werkgroep mogelijkheden. De sociale partners kunnen bedrijven helpen om medewerkers te laten deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bovendien wil de werkgroep de scholingsactiviteiten meer inbedden in het bredere levensfasebewust beleid.

Toekomst
De sociale partners hebben bij de cao-onderhandelingen goed gekeken naar de toekomst van scholing en naar de aanbevelingen van de werkgroep. De partners hebben besloten dat de werkgroep scholing wordt voortgezet om deze aanbevelingen te kunnen uitvoeren. Werkgevers en medewerkers in de zoetwarenindustrie zullen dus nog heel wat horen van de werkgroep én van Zoetwaren-online.

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...