Succesvolle Inspiratiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

24 maart 16

Op dinsdag 15 maart trapte de Werkgroep DIM haar activiteiten van 2016 af met de Inspiratiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers. Onder leiding van dagvoorzitter Sabine Uitslag is het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid op de agenda gezet van zo’n 50 werkgevers en werknemers van alle leeftijden. Van medewerkers in de fabriek tot HR-managers en directieleden. Hieronder blikken we terug op de Inspiratiebijeenkomst en leest u de belangrijkste elementen en conclusies.

Opening
"Duurzame Inzetbaarheid is een actueel onderwerp, waarvoor wij allemaal in actie moeten komen", opent Sabine Uitslag. Dat blijkt ook uit het idee van Minister Asscher van Sociale Zaken om een soort ‘APK voor alle werkenden’ te realiseren en tipt de documentaire ‘De kapitale kracht van geluk’ als succesverhaal van Duurzame Inzetbaarheid.

Duo vraaggesprek met ‘early adaptors’ Martijn en Martijn
Volgens Martijn Koenders (Pally Biscuits) en Martijn Postma (Continental Bakeries) betreft Duurzame Inzetbaarheid werknemers van alle leeftijden. ‘Doen wat je kan en wat je leuk vindt’ is de drijvende kracht en sleutel tot succes. Plaats het onderwerp in het juiste perspectief en begin er mee.

Zelf roosteren geen utopie
Bas Misset van Déhora maakt de koppeling naar de praktijk en legt de randvoorwaarden van zelf roosteren uit. Durven loslaten is een belangrijke stap voor cultuurverandering, waarbij werknemers ondersteund moeten worden. Alleen dan kun je de stap maken naar zelf roosteren. En ja, dit kost tijd.

André Helmons vertelt hoe zelf roosteren bij SABIC is ingevoerd bij één plant. SABIC wilde een flexibele werkgever worden en een 5-ploegendienst past hier simpelweg niet bij. Een verrassende uitkomst: in de praktijk wordt 96% van de zelfgekozen diensten goedgekeurd.

Duurzame Inzetbaarheid in onze sector
Thijmen Peter de With (Daelmans Banket) en Jos Hendriks (FNV) lichten de missie en visie van Werkgroep DIM toe en bespreken de belangrijkste conclusies van de enquête van 2015. Duurzame inzetbaarheid vereist lef. Zowel van werkgevers als van werknemers. Dat is volgens de werkgroep één van de belangrijkste uitkomsten van de discussie rondom het onderzoek ‘Adviespunt oudere werknemers’.

Pilots
De pilots van Werkgroep DIM zijn een manier om de eerste stap naar Duurzame Inzetbaarheid te maken. Pally Biscuits en Continental Bakeries gaan aan de slag met de pilot ‘Dialoog en Bewustzijn Arbeidsrelaties’. Andere pilots van 2016 zijn ‘Meer invloed op je rooster’ en ‘Minder werken’. De werkgroep staat open voor andere pilot suggesties.

Lagerhuisdebat
In het Lagerhuisdebat werden verschillende kansen, uitdagingen en aandachtpunten van Duurzame Inzetbaarheid besproken aan de hand van stellingen. De werkgroep en alle aanwezigen zijn het eens over de definitie van Duurzame Inzetbaarheid:
Duurzame Inzetbaarheid is het vermogen om net vakmanschap en plezier te kunnen werken tijdens je loopbaan. Op een manier die fysiek en mentaal bij je past.

Conclusies Inspiratiebijeenkomst
Er is veel te winnen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Bewustwording is stap één, dit start bij de jongste werknemers. Ook is de communicatie van de werkvloer naar middenmanagement en directie en andersom is belangrijk. Werkgevers en werknemers moeten samen bouwen aan vertrouwen. Eén ding is zeker: Duurzame Inzetbaarheid is geen hype maar een noodzaak.

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...