Skip to content

Mobiliteit kan omhoog, ziekteverzuim naar beneden

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zoetwarenindustrie te verbeteren. De mobiliteit van medewerkers kan omhoog en het ziekteverzuim naar beneden. Dit concludeert de Werkgroep Levensfasebewust beleid na onderzoek in de sector.

De zoetwarenindustrie is sterk aan het vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid en belastbaarheid van medewerkers. De Werkgroep Levensfasebewust beleid heeft de afgelopen jaren actief onderzoek verricht naar de mogelijkheden om medewerkers gezond en inzetbaar te houden met behulp van levensfasebewust beleid.

Tijd voor actie
Uit het onderzoek van de werkgroep blijkt dat veel medewerkers lang werkzaam zijn in dezelfde functie. Werkgevers investeren bovendien minder in scholing naarmate medewerkers ouder worden. Dit is vooral voor oudere medewerkers een risicovolle combinatie. Naarmate zij langer dezelfde werkzaamheden uitvoeren, neemt de kans op gezondheidsklachten door duurbelasting toe. Ook voor de combinatie van werk en privé is extra aandacht nodig. Volgens de werkgroep is er nú actie nodig om medewerkers inzetbaar te houden.

Vier thema’s
De werkgroep heeft onderzocht op welke onderdelen van levensfasebewust beleid in de sector een impuls nodig is. Op vier belangrijk thema’s heeft de werkgroep vervolgens adviezen geformuleerd voor werkgevers en medewerkers.

1. Communicatie, dialoog & management
Werkgever, leidinggevenden en medewerkers moeten elkaar direct en respectvol aanspreken op functioneren, verwachtingen en betrokkenheid. Zo creëren zij de gewenste aanspreekcultuur. De werkgroep helpt ze hierbij door een overzichtelijke HR-cyclus te bieden met bijbehorende gespreksformulieren.

2. Opleiding, ontwikkeling en mobiliteit
Opleiding en ontwikkeling zijn voorwaarden voor medewerkers om in beweging te blijven. Opleiden kan via Zoetwaren-online, maar bijvoorbeeld ook via EVC-trajecten en coaching. Medewerkers dragen hun steentje bij door duidelijk aan te geven wat ze nodig hebben.

3. Roostering en flexibiliteit
Betrokkenen binnen de branche hebben aangegeven dat zij nog steeds de wens hebben om flexibeler te roosteren. De werkgroep wil een professioneel begeleide pilot individueel roosteren opzetten om te onderzoeken wat de mogelijkheden en knelpunten hiervan zijn.

4. Arbeidsvoorwaarden
Goede arbeidsvoorwaarden zijn van belang om de combinatie tussen werk en privé te verbeteren en de belasting te beperken. Werkgevers kunnen de keuzemogelijkheden van medewerkers vergroten, bijvoorbeeld door de cao à la carte toe te passen.

Website levensfasebewust werken
Om werkgevers en medewerkers te helpen bij het vormgeven van levensfasebewust beleid, heeft de Werkgroep Levensfasebewust werken een website ontwikkeld. Binnenkort wordt op Zoetwaren.nl deze subsite Levensfasebewust werken gelanceerd. Hier zijn adviezen en hulpmiddelen te vinden, zoals de HR-cyclus en de gespreksformulieren. Daarmee kunnen bedrijven meteen aan de slag.

Back To Top