Arbeidstijden

Fit, gezond en veilig aan de slag: het is alleen mogelijk als medewerkers genoeg rust kunnen nemen. Daarom staan in de Arbeidstijdenwet regels over maximale werktijden en minimale rusttijden. In de CAO Zoetwaren staan aanvullende afspraken over de arbeidsduur, werktijden en -roosters. De cao biedt ondernemingen ook ruimte om in overleg met de ondernemingsraad of de vakbonden juist af te wijken van de Arbeidstijdenwet.

Variabele werkroosters en nachtdiensten, in de zoetwarenindustrie komen ze geregeld voor. Toch zijn deze werktijden voor medewerkers vaak extra belastend. Daarom hebben de sociale partners afspraken gemaakt over arbeidsduur en werktijden in de CAO Zoetwaren.
 
Arbeidsduur en extra uren
In de CAO Zoetwaren is bepaald dat de werkgever flexibel kan roosteren, zolang hij zich aan de randvoorwaarden houdt. In de cao is onder meer vastgelegd dat een medewerker die voltijds werkt, gemiddeld 36 uur per week draait (op basis van een kalenderjaar). Hij werkt maximaal 48 en minimaal 24 uur, over drie tot zes werkdagen per week. Een werkdag of dienst duurt maximaal negen uur. In de praktijk moeten medewerkers soms van hun vaste rooster afwijken. Daarom zijn in de CAO Zoetwaren afspraken gemaakt over werktijden en compensatie-uren, overwerk en meeruren.
 
Regels voor rusttijden
De rusttijden zijn niet apart geregeld in de cao. Ondernemingen moeten hiervoor de regels in de Arbeidstijdenwet volgen. In de CAO Zoetwaren is vastgelegd dat werkgevers daarbij in principe uitgaan van de standaardnormen in die wet. De werkgever mag de ruimere overlegnormen in de wet alleen gebruiken als de ondernemingsraad (or) daarmee akkoord gaat. Is er geen or aanwezig, dan is gebruik van de overlegnormen toegestaan als de vakbonden hiermee instemmen.
 
Praktische voorbeelden
Om het roosteren voor werkgevers eenvoudiger te maken, zijn in de CAO Zoetwaren standaardwerkroosters opgenomen voor een gewone dagdienst en twee- tot vijfploegendiensten. De werkgever mag natuurlijk ook een ander rooster invoeren. In Bijlage IX staan uitgewerkte roostermodellen met toelichting.

 
 
Meer informatie:
AttachmentSize
Afspraken over werktijden en compensatieuren (artikel 8)45.12 KB
Afspraken arbeidsduur en werktijden (artikel 8-12)53.71 KB
Regels in de Arbeidstijdenwet (artikel 9)44.23 KB
Afspraken over Overwerk en meeruren (artikel 10)47.37 KB
Standaardwerkroosters (artikel 12)46.76 KB
uitgewerkte roostermodellen met toelichting: CAO Bijlage IX62.21 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...