Beoordelen en functioneren

Een bedrijf draait pas optimaal, als de medewerkers optimaal functioneren. Dit betekent dat ze hun werk goed doen, maar ook dat ze zich blijven ontwikkelen. Zo worden ze voor het bedrijf steeds waardevoller. En hebben ze zelf meer plezier en uitdaging in hun werk. Het is daarom belangrijk om het functioneren van medewerkers geregeld onder de loep te nemen en eerlijk te beoordelen.

Bij een beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende een goed onderbouwd oordeel over het functioneren van de medewerker. Samen met de medewerker blikt hij terug op de prestaties en de ontwikkeling van de medewerker in het afgelopen jaar. Vervolgens blikken ze samen vooruit naar de ontwikkeling van de medewerker het komend jaar. Jaarlijks een beoordelingsgesprek voeren is zowel voor de leidinggevende als de medewerker nuttig. De medewerker krijgt een goed beeld van zijn functioneren en de mogelijkheden die hij binnen het bedrijf heeft. De leidinggevende heeft in het gesprek de gelegenheid om de medewerker feedback te geven en afspraken te maken over verbeteringen  

Terugblikken
De leidinggevende moet alle medewerkers eerlijk kunnen beoordelen. Daarom beoordeelt hij het functioneren van iedere medewerker op basis van diens functiebeschrijving en de hoofdtaken die daarin zijn vastgelegd. Ook weegt hij de gezichtspunten mee. Dit zijn specifieke prestatiegebieden, zoals samenwerken en zelfstandigheid. De functiebeschrijving en de gezichtspunten moeten al een jaar voor het gesprek zijn vastgesteld. Werkgevers in de snoepsector kunnen ook een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem hanteren. In dat geval heeft het oordeel van de leidinggevende over het functioneren van de medewerker ook direct gevolgen voor zijn beloning.

Vooruitblikken
In het tweede deel van het gesprek kijken leidinggevende en medewerker vooruit. Functioneert de medewerker op bepaalde gezichtspunten of hoofdtaken nog niet optimaal? Dan maken ze concrete afspraken over verbeterpunten en hoe ze de verbetering kunnen bereiken. Ook kan de medewerker aangeven welke loopbaanwensen hij heeft voor de komende tijd. De leidinggevende geeft dan aan welke mogelijkheden er zijn binnen het bedrijf. Ook hierover maken ze concrete afspraken.

Hulpmiddel
Om leidinggevenden en medewerkers te helpen bij het voeren van beoordelingsgesprekken, hebben VBZ en de vakbonden beoordelingsformulieren ontwikkeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen leidinggevende en niet-leidinggevende functies. De beoordelingsformulieren bieden structuur en zorgen dat medewerker en leidinggevende tijdens het gesprek niets vergeten. Overzichten van ‘gezichtspunten en niveau-onderscheidende kenmerken’ en een handleiding helpen bij het gebruik van de formulieren.

Formulieren en handleidingen

AttachmentSize
Werkboek Beofun juni 2010.pdf332.46 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...