2.1 CAO-afspraken (overgangsmaatregelen)

In verband met de invoering van het nieuwe functiehandboek voor de Zoetwarenindustrie zijn de volgende overgangsregels van toepassing.

Inschalings- en overgangsregels voor de invoering van het nieuwe functiehandboek
in de zoetwaren industrie
 
De werknemer die als gevolg van het nieuwe functiehandboek in dezelfde functiegroep blijft ingedeeld, zal op de ingangsdatum van het nieuwe systeem ingeschaald blijven in de voor hem geldende functieloonperiodiek in dezelfde functiegroep.
 
De werknemer die wordt ingedeeld in een hogere functiegroep zal worden ingeschaald op het gelijke of naasthogere functieloon van de nieuwe hogere functiegroep.
 
De werknemer die in een lagere functiegroep wordt ingedeeld, zal worden ingeschaald op het gelijke of naasthogere functieloon van de nieuwe lagere functiegroep.
 
Ingeval het totale loon van de werknemer uitkomt boven het maximum functieloon van de (nieuwe) functiegroep waarin de werknemer is ingeschaald, zal het verschil tussen het loon op de inschalingsdatum en het maximum functieloon van de betreffende functiegroep worden omgezet in een inschalingstoeslag.
 
De inschalingstoeslagen worden geïndexeerd met de functieloonverhogingen. De inschalingstoeslagen worden afgebouwd in geval van promotie en in geval van loonsverhogingen zonder bestemmingskarakter, zoals bij aanpassing van het loongebouw.
 
Over de inschalingstoeslag die is ontstaan door invoering van het nieuwe functiehandboek wordt in voorkomende gevallen ook de ploegentoeslag toegekend.
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...