2.2 Stappenplan functie-indeling

Dit deel van het functiehandboek gaat in op de praktische toepassing van het referentieraster met daarbij de te doorlopen stappen om tot een indeling van een functie te komen. 

1. Communicatie
a. De werkgever informeert de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de werknemers over het nieuwe functiehandboek en de consequenties hiervan met betrekking tot het indelen van functies in de onderneming.
b. De werkgever informeert de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de werknemers over het plan van aanpak om te komen tot de nieuwe en/of geactualiseerde functie-indelingen in de onderneming.
 
2. Bepalen en vaststellen van het functieprofiel
a. De werkgever bepaalt de inhoud van de functie, vast te leggen in een functieprofiel. Een functieprofiel omvat een kernachtige omschrijving van de belangrijkste bijdragen (verantwoordelijkheden en bevoegdheden).
b. Het functieprofiel wordt voor akkoord getekend door de werkgever en voor gezien door de werknemer.
c. De werkgever verstrekt een kopie van het door de werkgever en werknemer getekende functieprofiel aan de werknemer.
 
3. Indelen van functies
a. De werkgever stelt een indelingscommissie in. Deze indelingscommissie rapporteert aan de werkgever.
b. De indelingscommissie blijft ook na de implementatie bestaan voor het behandelen van in te delen functies als gevolg van 'onderhoud'.
c. De indelingscommissie adviseert de werkgever over de indeling van functies in functiegroepen, door vergelijking van de zwaarte van functies met ten minste één referentiefunctie.
d. De indelingscommissie voorziet haar indelingsadvies van de bijbehorende argumentatie en rapporteert dit schriftelijk aan de werkgever.
e. De werkgever neemt de indelingsbeslissing. Deze indelingsbeslissing wordt schriftelijk vastgelegd.
f.  De werkgever deelt het resultaat van de functie-indeling schriftelijk mee aan de werknemer. De werkgever dient desgevraagd de functie-indeling toe te lichten aan de werknemer.
 
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...