Levensfasebewust beleid

Medewerkers in diverse levensfasen functioneren verschillend op het werk. Sluit het werk aan op de levensfase en de wensen van medewerkers? Dan kunnen zij werk en privé goed combineren en langer gezond aan het werk blijven. Dit is belangrijk voor medewerkers én bedrijven. Daarom werken de sociale partners in de zoetwarenbranche intensief samen om bedrijven aan de slag te helpen met levensfasebewust beleid.

Bij levensfasebewust beleid denken veel mensen aan beleid voor oudere medewerkers. Dat is niet helemaal onterecht. In de zoetwarenindustrie zijn relatief veel oudere medewerkers aan de slag. Levensfasebewust beleid kan helpen oudere medewerkers te ontzien bij zwaar werk. Het helpt ze ook om zich te blijven ontwikkelen. Maar levensfasebeleid is niet alleen bedoeld voor ouderen. Het is juist voor medewerkers in álle levensfasen. Van starters tot ambitieuze veertigers. Van jonge ouders tot zestigplussers.

Gezond en plezierig werken
Medewerkers zijn voor de meeste ondernemingen het grootste bedrijfskapitaal. Om op de lange termijn inzetbaar te blijven, is het van belang dat zij optimaal kunnen functioneren en zich blijven ontwikkelen. Zo blijven ze gezond en houden plezier in het werk. De voorwaarden om optimaal te functioneren verschillen echter per medewerker. Werkgevers kunnen meer maatwerk leveren als ze rekening houden met de levensfase van medewerkers.

Inzetbare medewerkers
Het hoofddoel van levensfasebewust beleid is zorgen dat medewerkers op de korte en lange termijn inzetbaar blijven. Hiervoor moet er in ieder geval aandacht zijn voor:
- gezondheid en vitaliteit;
- volledig benutten van capaciteiten;

- motivatie;
- flexibiliteit, bijvoorbeeld de veranderbereidheid;
- mobiliteit in de organisatie.

Aandacht en flexibiliteit
Levensfasebewust beleid kan uit heel uiteenlopende maatregelen bestaan. Bepaalde zaken horen hier echter altijd bij.
- In het personeelsbeleid is aandacht voor de levensfase van medewerkers, bijvoorbeeld bij beoordelings- en functioneringsgesprekken.
- Bij het arbobeleid en bij de werktijden en -roosters wordt rekening gehouden met risico’s, beperkingen en voorkeuren van medewerkers in alle levensfasen.
- Medewerkers in alle levensfase krijgen passende mogelijkheden om zich te scholen en ontwikkelen.

Actieve werkgroep
Om bedrijven in de zoetwarenindustrie te helpen bij het opzetten van levensfasebewust beleid, hebben de sociale partners de werkgroep Levensfasebeleid opgericht. Deze werkgroep ontwikkelt onder meer tips en handige tools voor werkgevers en werknemers.

Meer informatie:

AttachmentSize
Testimonial Levensfasebewust beleid.pdf49.35 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...