Beloning

 

Alle partijen in de zoetwarenbranche zijn het erover eens: medewerkers die goed functioneren, moeten daarvoor een passende beloning krijgen. Het is bovendien van belang dat medewerkers die op hetzelfde niveau functioneren, hiervoor een gelijke beloning krijgen. In de CAO Zoetwaren zijn daarover afspraken gemaakt.

 
De sociale partners willen garanderen dat medewerkers eerlijk worden beloond voor hun werk. Ook willen ze voorkomen dat werkgevers lijden onder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn in de CAO Zoetwaren vaste functiegroepen opgenomen met bijbehorende salarisschalen. Medewerkers die hun werk doen onder bepaalde zware omstandigheden of op meer belastende tijden, maken bovendien aanspraak op toeslagen. Afwijkende functiewaarderingssytemen en beloningssystemen zijn wel mogelijk. Hiervoor moeten werkgevers overleggen met de werknemersverenigingen en goedkeuring vragen aan de Bedrijfscommissie voor de Voeding. Bovendien mag het beloningsniveau niet lager liggen dan dat van vergelijkbare functies en functieniveaus in de cao.
 
Belonen naar prestatie
Op basis van de CAO Zoetwaren kunnen bedrijven ook een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem invoeren. Zij kunnen de beloning voor medewerkers dan mede laten afhangen van hun prestaties en ontwikkeling. Het doel hiervan is werknemers die zich positief ontwikkelen en goed functioneren, hiervoor ook financieel te belonen. Ondernemingen die dit systeem willen invoeren, moeten wel voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 17 en bijlage XI van de CAO Zoetwaren.
 
Cao à la carte
Een passende, gelijke beloning wil niet zeggen dat de beloningsvorm voor alle werknemers hetzelfde moet zijn. In de cao is een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem opgenomen, de cao à la carte. Als werkgevers deze regeling gebruiken, kunnen medewerkers een gedeelte van hun salaris omzetten in een andere arbeidsvoorwaarde, zoals vakantie. Het omgekeerde kan ook. Medewerkers kunnen de beloningsvorm zo aanpassen aan hun voorkeuren en omstandigheden.
 
Integratie functieboeken
Een duidelijke functie-indeling is een voorwaarde voor een eerlijk beloningssysteem. In de zoetwarenindustrie werd tot voor kort nog gewerkt met twee functieboeken: het functieboek voor de Suikerverwerkende industrie (Koek) en het Referentiehandboek voor de Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende industrie (Snoep). De Werkgroep Integratie functieboeken heeft deze samengevoegd tot één functieboek voor de hele zoetwarensector. Dit handboek is hier te vinden.
 
Meer informatie:
AttachmentSize
Voorwaarden beloning (Artikel 17)42.44 KB
Loontabellen Zoetwaren 2016.pdf112.52 KB
Loontabellen Zoetwaren 2015.pdf112.23 KB
Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...