Arbocatalogus is voorzien van een update!

19 juni 13

De Arbocatalogus voor de Zoetwarenindustrie is alweer enige tijd geleden opgeleverd en in gebruik genomen!
Sociale Partners hebben natuurlijk niet stil gezeten. Op de achtergrond zijn verschillende gebruikerstesten uitgevoerd om er achter te komen op welke punten nog eventuele verbeteringen nodig zijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe update waar de gebruikersvriendelijkheid als uitgangspunt voorop staat!

In de Arbocatalogus Zoetwaren zijn maatregelen en middelen vastgelegd die ten minste voldoen aan de voorgeschreven doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken.
Deze maatregelen en middelen moeten ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden van een goed niveau zijn. Naast praktische oplossingen voor een arbo-probleem, zijn ook de brancheafspraken te vinden die Sociale Partners hebben gemaakt.

Door het bedrijfsproces als uitgangspunt te nemen, kunt u specifieke informatie per afdeling vinden.

Enkele nieuwe aanpassingen

  • De zoekfunctie is prominenter aanwezig;
  • De resultaten die gevonden worden vanuit de zoekfunctie kunnen gespecificeerd worden naar oplossingen of brancheafspraken;
  • In het processchema, is bij de laatste stap 'risico's' het contrast sterker gemaakt. Zo moet in een oogopslag duidelijk worden of bij de geselecteerde processtappen een bepaalde risico daadwerkelijk een risico vormt.

De vernieuwingen van de arbocatalogus wijzen zichzelf. Ook nieuwsgierig geworden naar de vernieuwde Arbocatalogus? Bezoek de Arbocatalogus en oordeel zelf!

overzicht nieuws

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...