Arbocatalogus

De overheid legt de verantwoordelijkheid voor een goed arbobeleid steeds meer bij werkgevers en werknemers. De Arbowet stelt vooral algemene doelen en richtlijnen voor het arbobeleid. Werkgevers en werknemers moeten deze samen concreet invullen. De bedoeling is dat ze hun oplossingen vastleggen in een arbocatalogus. De sociale partners zien hierin een grote kans voor de zoetwarenindustrie. Het doel? De arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers nog verder verbeteren.

In de arbocatalogus stellen de sociale partners concrete oplossingen voor arborisico’s in de branche voor. Ze kunnen zelf bepalen welke vorm de catalogus krijgt. Als de catalogus is opgesteld en getoetst, gebruikt de Arbeidsinspectie hem daarna als leidraad bij de inspecties. Het is dus belangrijk dat werkgevers en werknemers gemakkelijk met de catalogus kunnen werken.

Kansen voor de sector
De sociale partners in de zoetwarenindustrie en de bakkerijen hebben afgesproken om gezamenlijk een arbocatalogus op te stellen. Dit is een zeer praktisch instrument  voor bedrijven in de branche. De partners spreken daarom van een oplossingenboek. Naast de gedegen inhoud staat het gebruiksgemak voorop. Het oplossingenboek bevat alleen de belangrijkste onderwerpen en moet voor iedereen prettig en gemakkelijk leesbaar zijn.

Extra impuls
In de zoetwarensector is de afgelopen jaren hard gewerkt aan arbo, bijvoorbeeld met praktische hulpmiddelen en richtlijnen. De arbocatalogus kan hieraan nog een extra impuls geven. Ook helpt het oplossingenboek om draagvlak en houvast te creëren voor arbobeleid en om de administratieve lasten en verzuimkosten terug te dringen.

De beste oplossingen
De werkgroep wil in de catalogus de beste oplossingen voor arborisico’s bieden. Maar welke zijn dat? Om daar achter te komen inventariseert de werkgroep alle belangrijke risico’s en onderzoekt de mogelijke oplossingen. Het wiel uitvinden is niet nodig; er zijn al veel instrumenten en oplossingen beschikbaar. Met behulp van bedrijfsbezoeken en met een speciaal netwerk van preventiemedewerkers wil de werkgroep nog meer oplossingen in kaart brengen. Het oplossingenboek is inmiddels gereed.


 

 

Er zijn volop kansen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de...
De twee verschillende functieboeken voor Koek en Snoep zijn verleden tijd. Het...
Grip krijgen en houden op de arborisico’s in uw bedrijf De branche-...
Arborisico’s inventariseren in de productie betekent goed kijken naar alle...
De branche-RI&E gebruikt en tóch aangesproken door de Inspectie SZW op een...
Steeds meer bedrijven in de zoetwarenindustrie besteden succesvol aandacht aan...
Machines zijn naast werknemers en een fabriek, één van de...